Fjärrdeltagande/fullmakt

Diskussion och handlingar inför och efter årsmötet 2007

Inläggav Stefanf » tor 21 jun, 2007 09:29

Pias begäran/önskemål är rimligt tycker jag, besked snarast möjligt.

Grundfrågan är dock fortfarande komplicerad..
Å enda sidan vill vi ha ett engagemang med många som är delaktiga i besluten. Definitivt alla som vill vara delaktiga ska få chansen.

Å andra sidan så finns det ju en anledning till att man träffas fysiskt och diskuterar frågorna på ett årsmöte - innan beslut..

Vissa frågor är kanske jättetydliga redan före mötet, konsekvenserna kända och luftade - ja eller nej är det enda som saknas.. Då skulle man kunna tänka sig att medlemmar får möjlighet att bestämma sig, och lägga en röst redan innan mötet. Formen för detta blir då mest en.. formsak. Ombud, SMS, e-post eller något annat..

Andra frågor är de facto komplicerade och svårt att förutse vilka argument som dyker upp, vilka smarta lösningar/tolkningar som läggs fram strax innan beslut. Själv ändrar jag åsikt i detaljfrågor oftare än inte - efter en rejäl diskussion där smarta typer säger smarta saker.
I en sån fråga vore det definitivt fel att det kommer in ett (ev. stort) antal röster i förväg - som innebär att den i princip redan är avgjord när diskussionen börjar..

Frågan är nu hur man på förhand kan definiera vilken fråga som hör till vilken kategori..?

Den enda naturliga lösningen (som jag ser det) är att tydligt sätta upp regler (form, datum etc.) för en rejäl e-diskussion där man förväntas delta om man verkligen vill tillföra några argument före beslut.
En e-diskussion blir aldrig riktigt lika bra men kanske är kompromissen acceptabel för att få till en större delaktighet/engagemang med rimliga hänsyn tagen till förankringen av ett fattat beslut.
Användarvisningsbild
Stefanf
 
Inlägg: 942
Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Ort: Örebro

Inläggav y not » sön 19 aug, 2007 15:06

Kanske ändå är idé att föra den här diskussionen paralellt. Stefan tar upp en del tänkvärda synpunkter.
Jag tror också att det är idé att tänka på hur en fullmakt skall vara utformad.
Skall alla som löst medlemsavgift ha rätt att rösta? Skall man kunna byta ordlista varje årsmöte?
En del av de här frågorna är stadgefrågor och måste alltså motioneras om och beslutas på två möten i rad. Mern med det intresset det är för att ändra ordlistan nu så tror jag det är idé att äcven se över stadgarna så att vi inte får en ny ordlista varje mörte genom att motionären är extra aktiv och ser till att få sin motion igenom.
Kanske blir det inte så, men möjligheten är öppen för det och jag tror att scrabbelsporten förlorar väldigt mycket på om v i byter ordlista för tredje gången på ett år efter nästa årsmöte.
y not
 
Inlägg: 563
Blev medlem: mån 24 apr, 2006 19:01

Inläggav Stefanf » sön 19 aug, 2007 23:30

Jag tycker den här frågan utifrån principiella grunder så smått närmar sig det gränsland där demokrati och legitimerande av beslut skulle kunna ifrågasättas.

Dock är det en ganska god bit kvar dit och jag tycker man ska se nyktert på vad som händer just nu, vilka människor som tycker - samt hur och varför man väljer att föra fram sina åsikter inför beslut. Vill vi att folk ska vara delaktiga och engagera sig i förbundets arbete och utveckling?

För en ideell förening som SSF föredrar jag så stor öppenhet som möjligt och en uttalad uppmuntran att delta i debatter och beslut. Vi lär inte se en mer hetsig debatt/fråga än den nuvarande som "rasar" men ändå är vi inte i närheten av några övertram, manipulation eller odemokratiska inslag.
Börjas det med värvning av nya medlemmar som aldrig spelat och inte heller är intresserade av scrabble så är vi där. Lobbyverksamhet, argumentation och mobilisering inom scrabblekollektivet är ju däremot något önskvärt så länge tonen är god och debattklimatet öppet och hederligt.

I en maildiskussion med div. folk inblandade har frågan lyfts om huruvida man bör begränsa ombudsröstning så att en närvarande får vara ombud för maximalt en frånvarande person. Detta är tydligen praxis i ekonomiska föreningar vilket skulle vara en orsak att även SSF skulle införa regeln. Jag kan inte förstå varför vi skulle det.

Dvs. jag kan förstå varför man i en ek.för (tydligt och kraftfullt) måste elminimera risken för kupper och manipulation utifrån enskilda medlemmars/gruppers personliga intressen.

Jag skulle hellre se att vi utvecklar tydligare spelregler, principer och möjligheter för en tillgänglig e-debatt (kanske i en form som är mer "reglerad" än ett öppet forum.. eller så?). En diskussion där det klart och tydligt framgår att långväga medlemmar kommer att fatta beslut i stor utsträckning på grundval av den "elektroniska" diskussionen.

Om vi ändå tycker att vissa frågor/områden är så viktiga att vi inte vill ta risken att "folk som inte begriper bättre" röstar igenom dåliga beslut så är det bättre att reglera detta genom att stadgefästa vissa frågor.

Ordlistefrågan är ett bra exempel. Min gissning är att flertalet medlemmar kommer att föredra att den är relativt stabil och inte kan ändras hursomhelst av en klick långväga "internet-medlemmar". Bättre än att begränsa deras möjlighet till inflytande är att bygga in en tröghet i systemet i stil med formuleringen:
"Ordlistan är reglerad enligt stadgarna och förändringar av grundprinciperna måste bifallas av två på varandra följande medlemsmöten. Vid det sista av mötena krävs kvalificerad majoritet."

Kortfattat bör vi snacka ihop oss om:
- Detta vill vi.
- Vi gör så här.
- För att hindra att det går åt helvete garderar vi oss enligt följande.
Användarvisningsbild
Stefanf
 
Inlägg: 942
Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Ort: Örebro

Inläggav Henrik.J » mån 20 aug, 2007 00:07

Jag delar upp det jag har att säga här i två inlägg. Om ordningen är logisk vet jag inte men här följer i alla fall "Vad jag känner i hjärtat"-inlägget:

Jag tycker att hela situationen som nu råder känns tämligen olustig, med oklarheter kring fullmaktsförfarande, en motion som tycks dela upp många av förbundets medlemmar i två olika läger och en plötslig insikt om att vi faktiskt inte har några regleringar för hur och när vi kan ändra i det mest centrala i vår verksamhet; Våra spelregler. Dessutom har vi också situationen att vi har en motion som motionärerna nu en knapp vecka före mötet vill ändra i (Adverbböjningar nämndes nu senast men också pluralformer av adjektiv har nämnts och diskussionen om huruvida vissa former av pronomen är böjningar eller inte är inte avslutad). Legitmiteten i ett sådant beslut skulle kunna ifrågasättas - särskilt om beslutet tas med stöd av en mängd fullmakter från personer som inte är närvarande på mötet och där man därför inte kan vara säker på om de verkligen alltjämt stått bakom eller ställt sig avvisande till en ändrad version av motionen. Många är starkt engagerade och det känns som att hur vi än beslutar både kring formalia med fullmakter och i själva motionen så är risken för upprörda känslor efteråt ganska stor.

Som det just nu känns för mig så skulle det bästa sättet att hantera denna situation vara följande (Jag vill poängtera att detta inte är förankrat med styrelsen i övrigt)

- Beslut i motionen bordläggs vid mötet på söndag
- Styrelsen snabbutreder frågan om hur vi ska hantera fullmakter, fjärrdeltagande och ändringar i regelverket
- Motionärerna uppdaterar och arbetar igenom sitt förslag mer så att det också innehåller en tydlig beskrivning av de exakta formella grunderna för exkludering av ord, ett förslag till hur de nya tävlingsreglerna ska formuleras och en lista med de ord som faktiskt kommer att exkluderas ur tävlingsordlistan enligt förslaget
- Styrelsen utlyser ett nytt möte (detta stöds av stadgarna) där dels proposition om stadgeändringar behandlas och dels den mer genomarbetade motionen. Vi har då fortfarande visserligen ingen formell grund för fullmakts- och regelhantering när motionen väl diskuteras (jag tänker mig att propositionen behandlas först). Men vi har en tydlig fingervisning om hur vi ska göra som vi ju kan ingå ett gentlemens agreement om att hålla oss till vid motionsbehandlingen.
- Såväl propositionen som motionen bör läggas fram i god tid före mötet så att det blir möjlighet till motmotioner av olika slag för dem som så önskar
- Vi undersöker möjligheten att hålla mötet i samband med SM så att det blir enklare för fler personer att delta. Jag kan personligen tänka mig att offra någon rond i spelprogrammet för att klämma in detta, då det känns som utomordenligt angeläget att vi löser den här frågan på ett bra sätt som inte lämnar några tråkiga spår efter sig. Om det inte går håller vi mötet under oktober eller november - jag har full förståelse för att motionärerna vill ha beslut i denna fråga så snabbt som möjligt.

Detta är vad jag känner och den rimligaste kompromiss/hantering av hur hela den här soppan som vi ställt till för oss ska hanteras.
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Henrik.J » mån 20 aug, 2007 00:49

Då ska jag också skriva ett "Det här tycker jag"-inlägg i fullmaksfrågan innan jag går och nannar. Om min vädjan in inlägget ovan skulle falla i god jord blir visserligen detta inlägg obehövligt, men för säkerhets skull så:

Jag hade faktiskt bestämt mig för att ta upp frågan om fullmaktshantering innan diskussionen om "petitioner" och annat kom upp. Det som nu hänt har varit en nyttig lektion för mig som ofta tycker att formalia inte är så viktigt att det finns goda skäl för att faktiskt ha en tydlig reglering av allt som har med beslutsprocessen i en förening att göra.

Eftersom frågan om fullmakter inte är reglerad i stadgarna så är det upp till styrelsen att besluta. Vi har tillåtit fullmakter vid ett par årsmöten nu och senast godtogs även en s.k. listfullmakt. Det rent formella för hur man skriver fullmakter för flera personer intresserar mig mindre. För min del får man gärna ha alla på samma papper, bara det tydligt framgår vilka det är och exakt vad för typ av fullmakt de lämnar. Angående fullmaktens räckvidd så står jag fast vid min åsikt från årsmötet att det inte är något konstigt med s.k. in blanco-fullmakter (alltså en generell rätt för fullmaktstagaren att företräda fullmaktsgivaren i frågan på det vis han/hon finner bäst). Men fullmaktsgivaren får förstås också begränsa rätten till att exempelvis omfatta ett visst röstalternativ på en viss motion. Man ska dock vara medveten om att formella invändningar mot en sån fullmakts giltighet kan resas om medlemsmötet kommer fram till ett beslut som inte är identiskt med det i motionen föreslagna.

Betydligt knepigare är frågan om hur många andra medlemmar det är rimligt att en vid möte närvarande medlem företräder. När jag vid årsmötet i juni var med och godtog "listfullmakten" från Uppsala hade jag inte tänkt igenom konsekvensen av sådana kände inte heller till att det tydligen är en mycket vanlig föreningspraxis - som därtill är lagreglerad för ekonomiska föreningar - att begränsa rätten att företräda med fullmakt till en fullmaktsgivare per fullmaktstagare/vid mötet närvarande medlem.

I mina ögon finns det goda skäl till att ha en sån här reglering. Dels måste man faktiskt dessvärre gardera sig mot kupper där konstiga eller rentav för föreningen skadliga förslag klubbas igenom med hjälp av "petitionsfullmakter". Man vill ju gärna tänka att "sånt händer inte oss",men sådant kan faktiskt inträffa. Greger berättade när vi snackade bokslut nyss att något liknande faktiskt har inträffat i Seriefrämjandet - precis som vi en tämligen "oskyldig" förening som man ju har svårt att tänka sig att någon skulle vilja gå in och röra om i på ett sånt sätt.

Kuppscenariot är dock inte min huvudinvändning - den handlar om de rent föreningsdemokratiska aspekterna. Det finns skäl till att vi har reglerade, fysiska medlemsmöten i de flesta föreningar - även om vi med dagens teknik kan komplettera med e-demokratiska metoder av olika slag. Genom att träffas "öga mot öga" och diskutera igenom olika förslag från styrelse och enskilda medlemmar så uppnås förhoppningsvis förankring av beslut där medlemmarna också lägger sina röster efter att fått chansen att lyssna till de olika uppfattningar som eventuellt kan finnas i en fråga. En omfattande användning av fullmakter kan skada den här processen genom att det redan vid mötets start står klart att inkomna fullmakter klart går i en riktning. I princip kan det inträffa att ett möte har 20 närvarande tänkta JA-röstare till en motion - men fälls av en enda person som presenterar en lista med 25 personer som gett honom/henne in blanco-fullmakt. En sådan situation skapar naturligtvis både en irritation och - vad värre är - en brist på verklig debatt om sakfrågan. Dessutom kan berättigade invändningar resas mot beslutets verkliga legitimitet - speglar detta verkligen den totala medlemskaderns ståndpunkt eller är det en mindre grupps rävspel bakom kulisserna som gett ett beslut som egentligen bara en minoritet står bakom. Oavsett om beslutet står eller förfarandet leder till ett ramaskri som medför nytt möte och upprivande av beslutet så är detta naturligtvis inte bra.

Naturligtvis kan liknande saker ske genom att en grupp mobiliserar bättre med rent fysisk mötesnärvaro. Men det tycker jag ändå är en lite annan sak. Här finns fortfarande möjligheten till diskussion och majoriteten blir inte "anonym" på samma sätt som vid en situation som ovan.

I princip tycker jag att det här resonemanget gäller oavsett om det ligger ett försåtlig värvningsarbete bakom eller bara skicklig lobbying.

Samtidigt måste vi hantera frågan att vi är en rikstäckande förening med folk i alla väderstreck. Om vi hade varit en lokal bridgeklubb hade frågan varit mycket lättare för mig. Då hade jag nog utan betänkande sagt att en medlem-en fullmakt är gott nog för att täcka upp eventuella fall av medlemmar som faktiskt har fullgoda skäl att inte närvara vid medlemsmötet, men ändå utnyttja rätten att rösta. Men här handlar det om folk med kanske 70 mil till möteslokalen (för Uppsalagänget tycker jag dock att de praktiska problemen känns mindre ömmande). Jag har själv fått flera förfrågningar om att ta emot fullmakter för ett NEJ till motionen - så jag vill poängtera att även "min sida" skulle kunna drabbas av en begränsningsregel.

Läget är just nu att en fråga är ute till styrelsen och ett antal andra personer - däribland representanter för motionärerna. När - om inte min vädjan i föregående inlägg faller i god jord - vi avslutat denna interna diskussion får styrelsen ta ett beslut om vad som ska gälla. De exakta formerna för det beslutet tillkommer ytterst Johan som ordförande.
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Stefanf » mån 20 aug, 2007 07:29

Jag har redan tidigare uttryckt att jag helst skulle se att vi kunde utarbeta regler utifrån vår faktiska organisation och geografiska spridning. I prinip är jag (helt) motståndare av fullmakter (dvs. att man ger sin röst "in blanco").

Ombudsröstning är delvis en annan sak - men då är det viktigt att reglera detaljerna. Principiellt tycker jag att en ombudsröst faller om mötet enas om att justera alltförmycket i ett förslag. Men detta måste givetvis diskuteras och relgeras - eftersom det alltid finns nyanser. Det blir exempelvis absurt om en motionär avstår från att justera sitt förslag på grund av att man då tappar röster.

I exemplet som Henrik tar upp (med 20 närvarande och resultatet blir 20-26 i omröstningen) tycker jag egentligen bara det är problem om resultatet inte speglar vad medlemmarna faktiskt tycker. Denna risk kan bero på två orsaker:
- Man har inte tagit del av diskussionen och "vet" inte fullt ut vad man röstar på.
- Det har förekommit någon slags kupp och utan förvarning så får man in fler röster än som verkligen speglar medlemmarnas åsikt.

Man kan ju sätta upp "motsatt" scenario (för diskussionens skull):
OM det faktiskt är så att ett förslag har en stor majoritet bland scrabblekolllektivets medlemmar men de flesta bor långväga ute i landet så vore det märkligt att en motion avslogs på grund av ett begränsat ombudsförfarande.
Klubbar vi igenom en sån ordning får vi nog omvärdera om SSF verkligen kan/ska anses vara ett nationellt förbund - eller mer i stil med den lokala bridgeklubben du nämner..

****

När det gäller ditt förra inlägg så känns det lite sent påkommet nu när det står klart att folk som tycker något ute i stugorna faktiskt tänker göra sin röst hörd känns det en smula märkligt att säga: jasså ni vill engagera er och påverka beslutet - jamen då skjuter vi på det hela.

Samtidigt håller jag i princip med om att det är viktigt att vi skapar en legitimitet åt det beslut som fattas och tänker på att det kommer ett liv efter medlemsmötet. Av den anledningen är jag benägen att bifalla Henriks vädjan.
Ska man vara helt ärlig så är det nog detta som har saknats från början i ordlistefrågan. Beslut har helt enkelt tagits innan alla konsekvenser var utredda..
Användarvisningsbild
Stefanf
 
Inlägg: 942
Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Ort: Örebro

Inläggav y not » mån 20 aug, 2007 07:50

Bra att diskussionen kommer upp. Den är en viktig principfråga.
Ett par snabba invändningar. Stefan, vet du med säkerhet att det inte är några nya medlemmar som företräds av ombud?
Att bordlägga frågan kan vara klokt och utreda hur fullmaktsförfarande skall ske då det kan bli just det som avgör motionen och vad det i sin tur kan leda till.
Men kan styrelsen besluta hur fullmakts och fjärröstande skall ske. Är inte det en typisk stadgefråga?

Detta är ett extra medlemsmöte för att ge förra årets styrelse ansvarsfrihet. Låt det stanna vid det och förbered beslutsfrågan för att ta den vid nästa medlemsmöte, och eventuellt även om ordlistan skall in i stadgarna för att ge en tröghet i den frågan.
Alltså bordlägg motionerna.
Om de smärre ändringarna i motionen tycker jag däremot inte är något pronlem. Attsatser ändras nästan alltid under mötet. Däremot får inte själva grundidén med motionen ändras även om det också förkommer även på hög nivå
y not
 
Inlägg: 563
Blev medlem: mån 24 apr, 2006 19:01

Inläggav Kroknosa » mån 20 aug, 2007 09:15

Jag kan inte se att det skulle vara några problem vare sig med enkelt ombudsförfarande vid röstning eller hela listor med namn. Det lär inte fattas beslut i frågor utan diskussion i det här förbundet ändå. Om diskussionen äger rum i skriftlig form på nätet, eller i muntlig form på ett eller flera möten har väl ingen betydelse, om det nu bara är möjligheten till diskussion som skulle inskränka fullmakterna. Finns det inte även möjlighet att skicka in sin röst till styrelsen? Eller måste en bäras dit av en medlem som själv ska rösta i form av en fullmakt?
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Inläggav Henrik.J » mån 20 aug, 2007 10:40

Diskussion kring hanteringen är fortfarande inte avslutad.

Angående frågan om att skicka in sin röst till styrelsen så saknas ju reglering även av detta i stadgarna. Det enda vi har att gå på är:

stadgarna skrev:§4
Varje medlem har rösträtt med en röst vid förbundets möten.
§9
Vid medlemsmöte tages beslut med enkel majoritet (...)


Detta antar jag även kan tolkas så att styrelsen kan pricka av röster till motioner/propositioner som skickats till oss direkt från medlemmar. Här har vi ju dock ingen praxis att gå på (jag vet inte om det överhuvudtaget förekommer något sådant i några föreningar heller), så DET lär knappast bli aktuellt till detta möte i vart fall.

Det ligger mycket i det som Jannike och Stefan skriver. Samtidigt tycker jag att man måste fråga sig VARFÖR denna reglering tydligen är så vanlig i andra föreningar om det bara är onödig formalism? En gammal föreningsmänniska som min syster med en massa möten i politiska organisationer bakom sig bl.a reagerade närmast instinktivt när jag talade med henne i lördags kväll (alltså innan "kupp-diskussionen" kom igång). Hon sa ungefär "Va!!! Har vi ingen begränsning av antalet fullmakter en person kan företräda???"

Kanske är det så att man som Stefan skriver, bör göra åtskillnad på ospecificerade fullmakter och ren ombudsröstning. I det förstnämnda fallet verkar det då på mig mer rimligt att hålla på restriktiviteten (Även om jag tycker att åtminstone en sådan per närvarande medlem kan tillåtas), medan det i ombudsröstningsfallet kan vara rimligt med ett större antal. Dock tycker jag att någon slags övre gräns bör finnas. Eller är det ingen annan än jag och tonny som reagerar mot tanken på en medlem som kan visa fram fullmakter för fler personer än vad som faktiskt är fysiskt närvarande på mötet? Då känns det som att hela idén med att hålla möten som bygger på fysisk närvaro faktiskt går förlorad och i så fall kanske det är bättre att satsa på en ordning med e-poströstning och liknande. Så gör tydligen ankisterna som ju liksom vi också är utspridda rejält i geografin.
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Henrik.J » mån 20 aug, 2007 10:58

För att också kort säga något om min vädjan som ju åtminstone Stefan trots vissa invändningar stämmer in i så kan jag säga att den är tillkommen efter mycket moget övervägande. Jag är normalt sett absolut inte typen som tycker om att hantera frågor och beslut i olika sammanhang på det här sättet - det vanliga är att jag ser det som ett oskick som tillkommer pga feghet inför konflikter och kontroversiella frågor eller allmän beslutsångest - två saker som vi svenskar lider alldeles för mycket av. Men som Stefan säger: Det kommer ett liv efter beslutet och i det läge som nu råder, bl.a. med en irriterad stämning som ett antal av oss, däribland jag, bidragit till så känns det som den mest vettiga lösningen. Och det engagemang som kommer till uttryck i form av fullmakter av olika typer finns ju faktikt möjlighet att utnyttja på ena eller andra sättet vid nästa mötestillfälle istället. Blir det vid SM kommer ju dessutom betydligt fler personer från olika landsdelar att närvara och ingen orättvis fördel för stockholmarna blir det fråga om heller.
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Kroknosa » mån 20 aug, 2007 11:14

Ha ha... Jag måste säga att möten i fysisk bemärkelse för övrigt är grovt överskattat och i det närmaste borde kunna förbjudas!
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Inläggav Merko » mån 20 aug, 2007 11:16

Jag tycker följande:
- Motioner som inkommit i tid ska behandlas av mötet. Varje som helst
försök att motarbeta eller förhala motionernas behandling av
"formella" skäl skulle allvarligt rubba mitt förtroende för styrelsen.

- Det vore allmänt sett förkastligt ur föreningsdemokratisk synvinkel
att begränsa rätten att rösta via ombud till ett fåtal röster per
närvarande person. SSF är en nationell förening och att neka någon att
rösta på grund av att de inte hittar någon "ledig stockholmare" vore
helt fel.

- Det vore speciellt sett förkastligt att ändra gällande praxis för
ombudsröstning i ett illa maskerat försök att sätta krokben för en
specifik motion.

- Det finns allmänna skäl att införa regler för att förhindra
"kuppröstning" genom en plötslig och oförutsedd tillströmning av
nya röstande medlemmar. Mitt förslag är att begränsa rösträtten till
de som är medlemmar i SSF vid mötets genomförande, och som dessutom
varit medlemmar någon gång under det senaste året till och med
motionstidens utgång. Med andra ord: man får rösta om man var med
förra året och betalar medlemsavgiften på mötet, man får rösta om
man är ny medlem och gick med senast vid motionstidens utgång, men man
kan inte bli medlem strax innan mötet och rösta direkt. Detta skulle
ge styrelsen rimlig förvarning vid kuppförsök. Dock är detta en allmän
fråga som näppeligen är aktuell i dagsläget.

- Ändringar i motioner under gällande möte är praxis, och något av en
förutsättning för en levande föreningsdemokrati. Diskussioner på
föreningsmöten handlar inte enbart om att ta ställning för eller emot
motioner, utan i minst lika hög grad om att förbättra formuleringar
och därmed realisera intentionen i motionen på ett bättre sätt. Vanlig
praxis är att nya attsatser inte får införas, och att de befintliga
attsatserna inte får ändras så till den grad att de fyller ett helt
annat syfte än det som uttryckts i originalmotionen (en motion mot
böjningar får exempelvis inte ändras så att det blir en motion mot
förkortningar).
Merko
Regelkommittén
 
Inlägg: 1052
Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37

Inläggav Kroknosa » mån 20 aug, 2007 11:40

Jga instämmer helhjärtat i allt i Jonas inlägg, förutom för en liten tveksamhet gällande sista punkten. Jag kan förstå att man efter diskussioner på ett möte känner att man vill ändra formuleringar i sin motion - men det kan - även om inte attsatserna dramatiskt förändras - innebära problem för fullmaktsröstning, som är lite svåra att förutse.
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Inläggav Flaxie » mån 20 aug, 2007 11:55

Johans inlägg är i allt väsentligt överensstämmande med mina egna tankar, så jag skriver också under.
Ooregerande negationsmästarinna
Flaxie
 
Inlägg: 339
Blev medlem: fre 30 jun, 2006 20:00

Inläggav Merko » mån 20 aug, 2007 11:57

Vid ombudsröstning får man se till att formulera sina fullmakter så
att man blir nöjd. Vill man absolut inte tillåta några ändringar så
får man specificera detta i fullmakten. Vill man tillåta endast vissa
ändringar får man skriva detta. Vill man ge fullmakt för att rösta
även i ändringsfrågorna får man tala om exakt vilka ändringar man vill
ha. Och till sist kan man ju ge en allmän fullmakt åt någon att rösta
hur som helst, för alla frågor på mötet eller för en specifik
motion.
Merko
Regelkommittén
 
Inlägg: 1052
Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37

Inläggav Henrik.J » mån 20 aug, 2007 15:38

Jag har egentligen varken tid eller lust (längre) med detta. Men eftersom inlägget från Johan innehåller ett antal tämligen grova beskyllningar och insinuationer så känner jag att jag för min heders skull måste komma med några kommentarer.

*FÖRST (får man skriva det till en antiböjare? ;)) så vill jag säga att jag inte tror mig sakna insikt och förståelse för de konspiratoriska tankar som tycks finnas här och var i olika huvuden. Jag inser problemet med att en styrelse som i huvudsak består av uttalade motståndare till motionen och dessutom deltagit aktivit i debatten också ska ta beslut om den formella hanteringen och föreslå lämpliga former som tar hänsyn till alla aspekter av saken och alla åsiktsyttringar. Men trots den förståelsen så förväntar jag mig ändå att man samtidigt försöker besinna sig och fundera över det lämpliga ur olika synvinklar innan man börjar komplettera sina sakargument om exempelvis fullmakter eller ej med mer eller mindre öppna beskyllningar. Annars ökar risken för att atmosfären bara förgiftas ännu mer. Min vädjan i inlägget ovan var ett 100% ärligt försök att med alla parters bästa för ögonen försöka hitta en lösning som skulle innebära ett så väl förankrat och tydligt beslut som det bara var möjligt, tillkommet under så "oupprörda" former som möjligt. Om det är ett bra förslag får man gärna ha åsikter om. Man får också gärna anklaga mig för att vara en enerverande debattör med konstiga åsikter i ordlistefrågan som pratar och skriver alldeles för mycket, tjatar om grejer, tar till små halvfula retoriska tricks ibland och dessutom har underliga politiska åsikter. Men angrepp mot min hederlighet tolererar jag inte. De som vill framhärda i såna ser jag inget skäl att ha någon som helst relation med i framtiden. Punkt

Så över till några kommentarer om enskilda punkter i Johans inlägg. Dom ska alla ses i ljuset av nämnd förståelse för att såna här tankar dyker upp hos en del av er, men i kontrast till det lämpliga i att fästa ner dem i text i en anklagelseakt i vårt gemensamma forum.

- Motioner som inkommit i tid ska behandlas av mötet. Varje som helst
försök att motarbeta eller förhala motionernas behandling av
"formella" skäl skulle allvarligt rubba mitt förtroende för styrelsen.


Jag kan försäkra att varken jag eller övriga styrelsen har några såna planer. Vad jag har gjort är att lägga fram ett förslag att motionärerna själva skulle föreslå bordläggning (eller dra tillbaka motionen) för att av redan uppräknade skäl återkomma inom 1-2 månader med ett nytt och mer genomarbetat förslag som vi på ett av styrelsen utlyst möte (helst på SM så att så många som möjligt kan delta personligen) kan ta upp det till behandling under former som vi då hunnit diskutera igenom vad gäller önskad hantering runt fullmakter, principer för att ändra i tävlingsreglerna m.m

OM motionärerna inte vill gå denna väg så måste väl styrelsen hypotetiskt ha möjligheten att föreslå bordläggning ändå om vi bedömer att det är bästa sättet att hantera frågan på. Det är ju normal praxis i beslutande organ och det verkar väldigt konstigt att påstå att det på något vis skulle vara ett illasinnat motarbetande av er motion på grundval av personliga skäl. Om Johan Rönnblom ändå anser detta så är väl det naturliga att han - i denna hypotetiska situation - ställer ett misstroendevotum mot styrelsen.

Det vore allmänt sett förkastligt ur föreningsdemokratisk synvinkel
att begränsa rätten att rösta via ombud till ett fåtal röster per
närvarande person. SSF är en nationell förening och att neka någon att
rösta på grund av att de inte hittar någon "ledig stockholmare" vore
helt fel.


Jag vill betona att jag inte har kommit fram till någon slutlig, personlig ståndpunkt än i frågan själv. Det finns sakargument för och sakargument mot. Däremot betackar jag mig för beskyllningar om att vilja torpedera föreningsdemokratin. Det är både förolämpande och osakligt. Googla och ni hittar en mängd rikstäckande föreningar som har såna begränsningar (i vissa fall ett totalt förbud mot fullmakter) i sina stadgar. Vill ni påstå att dessa föreningars beslutsprocess är förkastlig den också? Bland dessa föreningar befinner sig faktiskt riksföreningen för Attac i Sverige (http://attac.se/attac/118/stadgar-foer-attac-sverige) där jag vet att Johan varit och kanske är mycket aktiv. Endast deltagande medlemmar vid riksårsmötet (som dessutom måste anmäla sitt deltagande i förväg minst en månad) har rösträtt. Nu är det möjligt att Johan ägnat sig åt ett flitigt motionerande för att införa ombudsröstning där också - jag nästan hoppas det eftersom beskyllningarna mot mig här annars framstår som tämligen inkonsekventa, ja snudd på hycklande (Och NEJ Johan - jag är ärligt talat inte intresserad av några utläggningar om varför det system som Attac tillämpar för sina medlemmar är superdemokratiskt för dem men fullständigt odemokratiskt för oss)

- Det vore speciellt sett förkastligt att ändra gällande praxis för
ombudsröstning i ett illa maskerat försök att sätta krokben för en
specifik motion.


Detta är en direkt anklagelse mot mitt hederliga uppsåt och min syn på det kan jag inte ge tydligare än jag gjort ovan. Bedrövligt att behöva läsa sånt och det gör mig både ledsen och förbannad.

Ändringar i motioner under gällande möte är praxis...


Ja och så länge den absoluta merparten av de röstande är närvarande personligen ser jag inget annat legitimitetsproblem än att en rörig diskussion kan leda till förvirring runt vad man egentligen beslutar. Detta hände nog dessvärre lite på senaste årsmötet. Om många av rösterna är "fjärröster" anser jag fortfarande att det kan utgöra ett problem ur flera synvinklar, vilket ju är en av anledningarna till att jag vill ha en mer genomdiskuterad praxis i fullmaktsfrågan.

----

Därmed har jag sagt vad jag ville i sakfrågan. Jag har gjort ett ärligt försök att lägga fram en idé om en lösning som ska ge ett så väl berett, tydligt och av så många medlemmar som möjligt acceptabelt beslut för att försöka hitta tillbaka till en godare stämning från det ansträngda läge som nu uppkommit och som jag i högsta grad känner mig medskyldig till. Tyvärr gav det inte förväntad effekt (endast en person - Stefan F - har än så länge uttalat stöd för idén) utan istället har allvarlig kritik riktats mot mig för mitt agerande och mina åsikter om hur vi ska hantera frågan på ett lämpligt sätt. Både för min egen och för det fortsatta klimatet i föreningens skull känner jag att jag gör bäst i att dra mig ur den fortsatta debatten. Det är ju faktiskt inte fråga om liv och död och priset i allmänt välbefinnande känns för högt för att fortsätta ta "strid" om det jag tror är rätt. Pga detta och för undvikande av att ett eventuellt avslagsbeslut följs av anklagelser om manipulation kommer jag troligen inte heller att vare sig delta vid mötet eller lämna någon fullmakt mot motionen. Vidare tror jag också att det blir bäst att jag avgår som kassör då det i mina ögon är tillräckligt att flera medlemmar - även om det inte är någon majoritet - anser att jag betett mig eller argumenterat för att vi ska bete oss på ett vad de anser manipulativt och odemokratiskt sett. OBS! DETTA ÄR INGEN DEMONSTRATION/UTPRESSNING! Jag har ännu inte tillträtt kassörsysslan i praktiken pga det försenade bokslutet och med tanke på vår relativt begränsade verksamhet (jag tror det är nånstans runt 50 transaktioner i förra årets bokföring på ett fåtal konton) ska det inte vara något problem att få fram någon ny person som kan träda till efter Stefan. Det kan rentav vara till fördel för föreningen om någon motionsförespråkare kan ta på sig sysslan. Hur som helst ser jag att det är till skada för föreningen att ha personer i styrelsen som kritiserats på ett så allvarligt vis. Det känns också att det är bättre både för mig och för vår egentliga verksamhet - att mötas vid scrabbleborden - om jag drar mig ur den här pajkastningen innan all lust försvunnit så att det inte blir någon höstserie eller andra arrangemang jag kan tänkas hålla i framtiden.

Tack för ordet! (som jag iofs tog utan att be nån om lov :) )
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Kroknosa » mån 20 aug, 2007 16:19

Oj. :shock:
Jag vill nog börja med att be Henrik lugna ner sig. Snälla. Man kan nog tolka Johans inlägg som en missnöjesyttring, men måste man dra så här höga, personliga växlar på hans - visserligen förtretade - förslag? Han har varit med om att författa en motion, som möts av grundligt och välformulerat motstånd och befarar nu att motionen helt bordläggs, något som han med sitt inlägg vill försöka förhindra. Jag antar att han som motionsförfattare känner sig ungefär lika kränkt som du. Jag kan bara svara för mig själv (det var för övrigt bara jag och Flaxie som svarade på hans inlägg - och för min del gällde det sakfrågorna; jag tänkte bort eventuella konspiratoriska, manipulativa underliggande motiv! - och vi utgör väl knappast en majoritet av Scrabbleförbundet?) Jag anser att det är vettiga synpunkter han kommr med och väl värda att beakta, när nu styrelsen ska fundera över eventuella stadgeändringar. Den affekterade stämningen som du refererar till, Henrik, kan väl även stavas "engagemang"? Jag läser inte in nån hätskhet över huvudtaget i diskussionerna här; jag förstår inte alls vad du menar, om jag ska vara ärlig. Det är väl positivt att folk engagerar sig i frågor som är avgörande för hur vi ska fortsätta spela scrabble. Jag skulle vara långt mer upprörd om ingen överhuvudtaget brydde sig om att skriva motioner eller argumentera för det man tror på. Jag tror heller inte att nån är ute efter ditt huvud. Jag är tvärtom imponerad av
ditt engagemang och den hängivenhet du visar i frågan och du har mitt fulla stöd! Jag skulle bli - personligt - ledsen om du avgick som kassör. Sitt kvar!
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Inläggav Banjo-Herren » mån 20 aug, 2007 16:20

Men herre min skapare, börjar det inte bli dags att ni får lite perspektiv på vad det här handlar om nu!? Det handlar om några sketna ord som ska ska bildas av plastbrickor på en pappbit.

Det är väl självklart att ingen jag säger INGEN skulle ta till skumraskmetoder för att varken få igenom eller rösta ner en motion om några ord i en bok! Förslaget om bordläggning var bara ett förslag som bemötte kritik från medlemmar om att det finns risk att allt inte går föreningsdemokratiskt till och det hade kunnat bemötas sakligare. Flera argument från motionens motståndare har kunnat framställas på ett sakligare vis även dessa. Ingen är oskyldig och ingen är ensamt skyldig.

Vi är i det här förbundet p g a kärlek. Kärleken till de där jävla plastbrickorna på sin äckliga pappskiva! Vi tävlar inte om pengar eller livet. Hur jag än vrider och vänder på det så tycker jag att det känns som det krävs lika mycket språkkänsla för att kunna klura ut vilka böjningar som är fetstilta i SAOL som det skulle krävas att räkna ut vilka fetstilta ord i SAOL som inte skulle vara godkända om motionen går igenom. Att alla omljudda böjningar ska vara godkända är precis lika konsekvent som att endast ord i grundform, förutom för vissa ordklasser, ska vara det.

Det är inte hela världen hur än resultatet blir på söndag.

Och det är inte en promenad i parken att hitta en kassör till SSF. Speciellt inte en som skulle vara så bra som jag är säker på att Henrik skulle bli.
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com
Banjo-Herren
Valberedningen
 
Inlägg: 2462
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Ort: Lund

Inläggav Kroknosa » mån 20 aug, 2007 16:23

Smurf.
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Inläggav Henrik.J » mån 20 aug, 2007 17:29

Kroknosa skrev:Oj. :shock:
Jag vill nog börja med att be Henrik lugna ner sig. Snälla ...


Det är bra Jannike, tack. Jag är fullt tillfreds med ditt svar/förklaring. Du har rätt i det allra mesta av det du skriver och jag vill än en gång poängtera att jag har full respekt för de olika uppfattningarna som finns i sakfrågan kring formell och praktisk hantering av allt. Visst kan man välja att låta bli att ta åt sig personligt, men just i det här fallet var en del punkter i kritiken sådana att det är svårt att frikoppla sak och person. Och den sortens förolämpningar tar jag inte - det är verkligen mitt fullaste och djupaste allvar som går långt bortom våra små fånerier med plastbrickor och kartongbitar (tack för det inlägget Johan! :)) Med god hjälp av Simon&Garfunkels Central park-konsert och det faktum att min ilska oftast är lika lätt förflyktigad som den är lättväckt så håller jag dock på att lugna mig. Men jag tycker fortfarande att vi i föreningens intresse bör reda ut att det inte finns uppfattningar om grava olämpligheter från mig som styrelsemedlem ute i stugorna (som StefanF säger) innan jag kan känna mig komfortabel att behålla en (ack så eftersökt ;)) förtroendepost från medlemmarna.
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Merko » mån 20 aug, 2007 18:02

Henrik J: Jag har inte beskyllt dig för något, inte insinuerat något,
och jag befarar inga konspirationer.

Mitt inlägg var inte riktat till dig personligen, utan innehöll
allmänna synpunkter på en rad i mina ögon avgörande frågor som berörts
i denna tråd.

Jag har absolut ingenting emot att styrelsen, dess medlemmar, eller
övriga föreningsmedlemmar öppet och ärligt redovisar åsikter
och förslag, även om de är dåliga. Jag har således fullt förtroende
både för dig och för den övriga styrelsen. Med ledning av vad du
skriver i ditt affekterade inlägg ser jag heller ingen anledning att
frukta att detta förtroende skulle komma att rubbas.

Vad gäller sakfrågan om fullmaktsförfarande så tror jag att vi får
diskutera detta vid ett annat tillfälle. Jag vill dock påpeka att
Attac är en riksförening bestående av självständiga lokalföreningar,
och att resor till och från Attacs årsmöten, vilka hålls på olika
orter från år till år, bekostas gemensamt enligt ett system som jag
personligen varit med och utvecklat.
Merko
Regelkommittén
 
Inlägg: 1052
Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37

Inläggav Stefanf » mån 20 aug, 2007 18:05

Dubbelsmurf.

Jag hoppas verkligen att Henrik inte väljer att hoppa av sitt uppdrag även om jag kan förstå din upprörda reaktion. Problemet (?) är nog att du lagt så oerhört mycket själ (ungefär i relation till antalet ord) i frågan och debatterat friskt och frejdigt (och väl).

Att jag ger stöd åt din vädjan beror just på det Johan B. uttrycker nyss - vad är det som är viktigt här i livet egentligen (och då menar jag inte att förringa någons intresse för scrabble)?

Mitt engagemang går (verkligen) upp och ner. För några dagar sedan var jag helt övertygad om att jag inte kommer att ägna en minut åt scrabbleverksamhet efter SM. Det kändes tråkigt, stressigt (att få ihop ett idiotiskt bokslut som jag borde gjort för länge länge sen). Jag utsatte andra människor för problem genom att inte mäkta med det förtroende jag givits - och ordlistedebatten var rätt nedslående..

Sedan kom ett vänligt, respektfullt och förstående litet mail från revisor Greger (som borde vara förbannad, grinig och förebrående för att jag är en sån jävla slöhäck) och livet/bokslutet kändes genast lättare att genomlida.. Man vet kanske inte hur mycket en liten gest av vänlighet/tolerans kan betyda i ett visst läge. :)

I somras träffades vi ett gäng en helg i Karlskoga och det slog mig då (och efteråt) hur väldigt trevlig vi hade trots (på grund av?) att vi är så oerhört olika egentligen.. :)
Det enda gemensamma (nåja) är en obarmhärtig leklust och nyfikenhet på saker och ting. Johan R. i lag med Henrik och Lena lyckades nästan svara fel på hur långt ut straffpunkten ligger i fotboll..

Vet inte varför jag drar upp det där minnet men jag hänger fortfarande med för att jag uppskattar alla glada människor. Visar det sig att folk blir oglada plötsligt så vill jag inte vara med.

Jag tycker faktiskt Johans inlägg antyder mer än det borde vad gäller Henriks avsikter, något som förstås är fel och onödigt. Samtidigt är det inte så gravt och grovt att jag tolkar det som en (medveten) kränkning heller. Så vi kan nog alla besinna oss lite och fundera över grundfrågan runt fullmakter/ombud. Jag sammanfattar:

- Alla bör ha en rimlig möjlighet att göra sin röst hörd och påverka besluten, såväl via diskussion som i en omröstning.
- De beslut vi tar är i enlighet med vad medlemmarna tycker.

Om någon verkligen upplever sig ha anledning att misstänka att någon sida (i det här fallet motionärerna och anhängare) värvar helt nya medlemmar och röster som i princip inte uttrycker sin egen åsikt/vilja (utan röstar efter någon slags manipulation) så är det läge att flagga för detta.
Finns det såna misstankar tycker jag definitivt att motionen bör bordläggas och prövas när vi ordentligt rett ut våra beslutsregler. Detta är grunden till att jag kan överväga att stödja en bordläggning.

Så som läget är kan jag dock bedöma läget enligt följande:
- Vi har haft en mycket lång och grundlig debatt i frågan.
- ALLA tänkbara farhågor har lyfts och penetrerats grundligt (inte minst av Henrik)
- Motionen har justerats på en liten punkt (adverb) men det har tydligt klargjorts att inga fler ändringar är aktuella innan mötet.
- Fortfarande har ALLA medlemmar möjlighet att ta del av motionen, diskussionen, samtliga presenterade argument och skicka sin röst via ombud, oavsett om man är för eller emot motionen.

Om en stor del av medlemmarna utnyttjar denna möjlighet, och vi får ett beslut så kan jag egentligen inte se att legitimiteten behöver ifrågasättas. Förvisso kommer ett antal att vara missnöjda och ev. lite smågriniga för att man inte fått sin vilja igenom - men det hör ju till spelets regler. Skulle vi däremot plötsligt begränsa ombudsrösterna till en per närvarande kan det bli svårt att legitimera ett beslut då risken/sannoliktheten blir betydligt större att medlemmar berövas på möjligheten att göra sin röst hörd..
- Hur förankrar vi ett beslut som tagits med knapp majoritet om det sitter något tiotal medlemmar med en avvikande röst i ett oskickat kuvert hemma..? (om anledningen till att de inte fick rösta var att det inte fanns någon "ledig" fysiskt närvarande..)

Jag anser (fortfarande) att vi på sikt bör bygga ett system som motverkar risken för kupper men låt oss ta det i lugn och ro.. Det finns många (bättre) sätt att göra detta på än att kopiera andra föreningars stadgar.

Ordlistefrågan är (i mina ögon/öron) inte utsatt för något kuppförsök utan medlemmar uttrycker sin verkliga mening. Det behöver vi inte begränsa/reglera.
Användarvisningsbild
Stefanf
 
Inlägg: 942
Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Ort: Örebro

Inläggav Merko » mån 20 aug, 2007 19:07

Jag vågar påstå att jag, trots ännu icke hundra år fyllda, är relativt
erfaren vad gäller olika typer av mötesförstörande åtgärder,
topprytteri, undertryckande av andras åsikter, och till och med flera
fall av allvarliga konspirationer i föreningssammanhang.

En erfarenhet är att bortsett från rena konspirationsförsök, som
lyckligtvis är sällsynta, så består osämja nästan alltid på
missförstånd och på att olika människor och grupperingar har helt
olika syn på vad som är viktigt, och därför lätt trampar varandra på
tårna och andra mer ömma delar utan att det är avsiktligt. Därför
ser jag det som viktigt att markera var just mina ömma delar sitter.


Slutligen vad gäller konspirationer så är jag ju inte så tappad bakom
en vagn att jag misstänker att Henrik J, som med en dåres envishet
driver sina åsikter här i forumet, skulle syssla med sådant. Den
mannen har uppenbarligen inte någon dold agenda. Nej, vad gäller
konspirationer tycker jag att Lisa Blohm är mycket mer misstänkt. Jag
har inte sett henne uttrycka någon som helst åsikt i den här frågan.
Klart suspekt! Och kan vi verkligen lita på Elmis? Denne redan
dokumenterat ondskefulle person går och tar upp fullmakter från intet
ont anande uppsalaensare, som han naturligtvis lägligt kan tappa i
närmsta dagvattenbrunn på söndag.
Merko
Regelkommittén
 
Inlägg: 1052
Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37

Inläggav Banjo-Herren » mån 20 aug, 2007 19:20

Det där var ett ovanligt dåligt tajmat skämt. Hoppas jag.
Banjo-Herren
Valberedningen
 
Inlägg: 2462
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Ort: Lund

Inläggav Stefanf » mån 20 aug, 2007 19:27

:D

Jag har också (som jag berättat om tidigare) varit med om några riktigt rejäla kuppförsök i föreningssammanhang. Upplever samtliga här, ett eller annat provocerande inlägg/argument till trots, som hedervärda personer.

För mig har diskussionen inneburit att jag inte alls är lika oroad över beslutet som tidigare. En rad inlägg har (be)visat för mig att jag helt klart kommer att acceptera och leva med den nya ordlistan oavsett om motionen går igenom eller ej.

Detta är främst Henriks och Johan B:s förtjänst vilket jag vill tacka särskilt för (även om jag inte bytt sida/åsikt..) :)
Användarvisningsbild
Stefanf
 
Inlägg: 942
Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Ort: Örebro

FöregåendeNästa

Återgå till Årsmöte 2007

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst