Antagen motion kring ordlistan

Diskussion och handlingar inför och efter årsmötet 2007

Antagen motion kring ordlistan

Inläggav Lisa » mån 18 jun, 2007 00:17

Årsmötesprotokollet lär vara klart snart, men ska ju ut och justeras en vända först. Eftersom många antagligen är nyfikna på den exakta lydelsen i den modifierade motion från Martin Bender som godtogs, så kommer den här (men observera att justerarna inte har hunnit säga sitt):

Årsmötet beslutade:
- Att ssf:s tävlingsordlista skall vara en elektronisk sammanställning av alla fetstilta uppslagsord i den tryckta versionen av 13:e upplagan av svenska akademins ordlista (SAOL13), tillsammans med alla uppslagsord i cd-versionen (eller motsvarande elektroniska version) av SAOL13.

Detta innebär att tävlingsreglerna för godkända ord modifieras enligt följande jämfört med den regeltext som antogs av årsmötet 2006:

Under ”Godkända ord” ändras första meningen i första stycket till ”Den ordlista som används är den tryckta versionen av Svenska Akademins ordlista över svenska språket (SAOL), men tillsammans med en tilläggslista och eventuell ändringslista.” Efter sista meningen i det stycket, ”Om en tryckt version av SAOL13 används vid en tävling måste den kompletteras med tilläggslistan och eventuell ändringslista”, läggs följande mening till:
”Tilläggslistan består av de uppslagsord i cd-versionen av SAOL13 som inte står som fetstilta uppslagsord i den tryckta versionen av SAOL13”

För den som undrar, såg det förändrade första stycke som antogs av årsmötet 2006 ut så här:

Den ordlista som används är Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL), men tillsammans med en tilläggslista och eventuell ändringslista. Den trettonde upplagan (från 2006) används, förkortad SAOL13. För ordkontroll vid ratinggrundande tävlingar används i första hand en fastställd elektronisk ordlista, anpassad enligt förbundets tilläggslista och eventuella ändringslista. Tävlingsarrangörer ska kunna verifiera att korrekt elektronisk ordlista används. Om en tryckt version av SAOL13 används vid en tävling måste den kompletteras med tilläggslistan och eventuell ändringslista. (stycket i kursiv stil påverkas inte av årets beslut).

Att det inte står som ovan i den nuvarande regeltexten beror på att vi inte har gått över till Saol13 än.
Lisa
 
Inlägg: 1268
Blev medlem: ons 11 aug, 2004 22:13
Ort: Stockholm

Inläggav Henrik.J » mån 18 jun, 2007 09:57

Tack Lisa för att du tog dig tid att överbringa den här informationen!

Det kom upp en del andra frågor och förslag kring reglerna också. Exempelvis tycker jag att Johan Rönnblom gjorde ett bra påpekande om att det idag inte finns angivet vilken tryckning/version av SAOL som gäller för tillfället. Det här är en smula olyckligt och borde nog rättas till tycker jag.

En annan mer formell fråga kring hanteringen av reglerna är att jag i stadgarna ser att det inte finns något föreskrivet kring hur/när reglerna får ändras. Ska det tolkas som att styrelsen äger rätt att fatta såna beslut på eget bevåg? Det är kanske inte helt lämpligt i så fall och skulle kunna vara ett exempel på en ändring som skulle kunna övervägas vid den översyn av stadgarna som också beslutades på årsmötet. Dock bör en sådan ev. ändring inte begränsa styrelsens möjlighet att besluta om korrigeringar av mer redaktionell/förklarande art, eller kanske - om den informationen läggs till - byte av tryckning/version.

I sammanhanget så kan jag tänka mig att flera medlemmar nu också undrar vad som händer i SAOL13-frågan. Ordlistekommitténs arbete enligt ursprungligt uppdrag är i princip avslutat och det finns ett årsmötesbeslut från 2006 om att gå över, tillsammans med Martin Benders bifallna motion som tydligare preciserar vilka ord som ska vara godkända att lägga vid tävlingsspel. Samtidigt har diskussionen om böjningars vara eller inte vara återigen blossat upp och en motion - som kommer att behandlas vid det extra medlemsmötet i augusti - har lämnats in i frågan. Nedanstående är min rent personliga beskrivning - jag talar inte för hela styrelsen.

Uppenbarligen är det här en lite besvärlig situation där man kan argumentera på olika sätt för hur man bör förfara. Vi vet att det finns åtskilliga medlemmar som önskar sig övergången så fort som möjligt och känt sig frustrerade över att det dragit ut på tiden. Bl.a. finns ett mycket starkt önskemål från arrangören av nästa tävling i kalendern - Kattfot Cup - om att få spela den med SAOL13. Det finns också medlemmar som uttryckt önskemål om att vi ska skjuta upp övergångsbeslutet för att ytterligare analysera frågan och - i vart fall - invänta resultatet av motionens behandling vid mötet i augusti. Vi kan inte göra alla nöjda här. Och oavsett vilken väg vi väljer så kan det argumenteras - förmodligen inte utan rätta - att vi kör över folk.

Den majoritet av den nya styrelsen som närvarade vid årsmötet råkar dessutom personligen vara FÖR en övergång till SAOL13 på de premisser som uttrycks i årsmötesbeslutet 2006 och Martin Benders motion. Vi fann därför att det var lämpligt att vid årsmötet före valet av styrelse meddela närvarande medlemmar att vi INTE anser att motionen från Gustaf Bergström är ett tillräckligt skäl för att ytterligare skjuta upp övergångsbeslutet och att vi därför - om vi blev valda - troligen kommer att agera för en så snar övergång som det går. Om årsmötet ansett detta vara ett olämpligt förfarande - vilket jag inte saknat förståelse för - så borde man i konsekvensens namn inte bifalla valberedningens förslag. Man hade naturligtvis också kunnat fråga oss om vi ändå inte hade kunnat tänka oss att vänta om det hade varit en linje som förespråkats av majoriteten av årsmötesdeltagarna. Efter en del frågor och diskussion fick vi dock stöd för vår kandidatur utan - som jag uppfattade det - några invändningar. Därmed känner jag att vi kan agera utifrån vår redovisade uppfattning utan att det kan anses som olämpligt.

Naturligtvis utgör inte ett eventuellt beslut om övergång till SAOL13 före nästa medlemsmöte något hinder för att besluta om en revision av ordlistan i enlighet med motionärens förslag, en omständighet som också spelat in vid vår bedömning av hur det är lämpligt att förfara här.

Så fort ett övergångsbeslut fattas kommer vi naturligtvis att meddela det på hemsidan.

Med detta hoppas jag att de viktigaste frågorna har besvarats och att alla kan godta principerna för hur vi resonerat, även om vi fortfarande har olika uppfattning i själva sakfrågan runt ordlistan.
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)
Användarvisningsbild
Henrik.J
 
Inlägg: 2155
Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Ort: Vällingby, Stockholm

Inläggav Stefanf » mån 18 jun, 2007 11:08

Jag kunde tyvärr inte närvara vid årsmötet men uitfrån beskrivningen ovan (och från andra håll) så tycker jag att årsmötet hanterade frågan på ett känsligt och nyanserat sätt.

Det är, i slutändan, positivt att den sittanden styrelsen känner inte bara ett ansvar utan även en personlig övertygelse för det jobb som måste göras. Noterar också (och instämmer i) att det i princip inte bör finnas några hinder att SSF i augusti beslutar om en revidering av ordlistan - om argumenten bedöms tillräckligt starka.

Personligen har jag inte tillräckligt satt mig in i alla aspekter för att ha någon tydlig åsikt i sakfrågan men tycker att Gustafs motion är mycket välskriven och - framför allt - vilar på en grund som jag uppskattar; ett principiellt ställningstagande.

Nu ska vi inte fortsätta just den diskussionen i den här tråden men jag vill ändå lyfta åsikten att man mycket väl kan och bör behandla motionen som det den är, en ansats att förenkla/förbättra och utveckla sporten.
Samtidigt bör givetvis "anti-ändelser-falangen" respektera och acceptera att "beviskraven" blir rätt höga för att riva upp/modifiera ett beslut som nu är klubbat i två raka möten..

Bra jobbat av alla inblandade! :)
Användarvisningsbild
Stefanf
 
Inlägg: 942
Blev medlem: lör 25 sep, 2004 21:25
Ort: Örebro

Inläggav y not » mån 18 jun, 2007 19:02

Jag tycker Henrik argumenterar väl och att på sätt och vis faller Gustafs motion i och med årsmötets beslut. Alttså så tillvida att nu bör en aktuell ordlista tas fram så snart som möjligt så att Kattfort kan spela efter SAOL 13 som de önskar. Om inte så kan man ju lägga en ny motion strax innna nästa medlemsmöte och på så sätt ständigt uppskjuta avnvändandet av 13.
Men motionen finns där så länge Gustaf själv inte drar tillbaka den och skall givetvis behandlas och innebär då en revidering av redan gällande tävlingslista.

Så tolkar jag det och den diskussionen kan man vä föra här utan att gå in på sak i skillnaderna mellan de olika listorna.
y not
 
Inlägg: 563
Blev medlem: mån 24 apr, 2006 19:01

Inläggav Gustaf » sön 24 jun, 2007 16:31

Jag tycker att det enda rimliga är att SAOL 13 börjar gälla så snart det är praktiskt möjligt, till exempel från och med Sommarelmiaden. Om framtida motioner, som den jag har författat, skulle leda till några regeländringar får de träda i kraft när de besluten är fattade. Att spela ett par turneringar med en version av SAOL 13 och sedan byta till en annan version ser jag inte som något större problem, även om det förstås inte heller är idealiskt.

När det gäller min motion ser jag inte varför den skulle falla på grund av några beslut från årsmötet, eftersom den enda motion som fanns till detta möte inte alls tog upp frågan om omljudda böjningar.
Användarvisningsbild
Gustaf
 
Inlägg: 2836
Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14

Inläggav Merko » sön 24 jun, 2007 19:28

Jag uppfattade det som att det var mycket tydligt på årsmötet att Gustafs motion kommer att behandlas på det extra årsmötet och att ingen vill ha något "trixande" för att förhindra att den behandlas och beslutas om enligt förbundsmajoritetens vilja.
Merko
Regelkommittén
 
Inlägg: 1052
Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37


Återgå till Årsmöte 2007

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster