Sida 1 av 1

Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: tis 10 aug, 2010 20:00
av bloomsbury
INBJUDAN TILL BEVERLY HILLS CUP 2010

Beverly Hills Cup, en tävling i engelskt Scrabble, anordnas för femte gången i Fredhäll i Stockholm söndagen den 17 oktober 2010. Om vi blir minst sex deltagare ger tävlingen kvalpoäng enligt Scrabbleförbundets kvalifikationsregler till VM i Scrabble 2011. Dagen innan Beverly Hills Cup anordnas Mälarpirater Cup 2010 i lokalen.

For English version, see below.

Varmt välkomna!
Greger Nässén och Johan Rönnblom

Anmälan
Beverly Hills Cup öppnas för anmälan onsdagen den 18 augusti kl 18:00 på Scrabbleförbundets hemsida. Om du har spelat tidigare väljer du ditt namn i listan, annars skriver du in det plus övriga uppgifter och skickar in anmälan.

Tävlingen är öppen för högst 24 deltagare. Om du som har anmält dig får förhinder, ge besked om detta direkt, helst via alternativet för att avanmäla sig på anmälningssidan. Du kan också lämna andra meddelanden till tävlingsledningen via anmälningssidan. Om tävlingen skulle vara fullbokad i ett sent skede och det blir avhopp, får eventuella reserver vara beredda på att hoppa in med kort varsel. Mobilnummer till tävlingsledningen är 070-2798705.

Spellokal
Tävlingen äger rum i kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll på västra Kungsholmen. Ingången till lokalen finns bredvid porten på baksidan av huset (inte från gatan). Se vidare följande karta över området.

Enklaste sättet att ta sig till lokalen är att åka tunnelbana till Kristineberg. Gå till vänster under spåren och följ trottoaren 100 m till ett övergångsställe. Gå uppför en liten backe med ledstång till Fredhällsgatan. Där Fredhällsgatan slutar efter 200 m fortsätter du framåt mellan två hus och passerar några tallar på vänster hand tills du ser Mälaren. Ingången till spellokalen är bredvid port 5 i det högra huset. Alternativt kan du ta buss 62 eller buss 49 till hpl Frödingsvägen, så kommer du lite närmare lokalen. Om du tänker åka bil och/eller är osäker på om du hittar - hör av dig till tävlingsledningen för vägbeskrivning!

Tidplan, avgifter och priser
Vi samlas 8:30, startar första ronden 8:40, spelar sju ronder (med en timmes lunchrast) och har prisutdelning cirka 16:30.

Startavgiften är preliminärt 100 kronor som du betalar på plats. Om du inte är medlem (eller inte har förnyat din avgift) i Scrabbleförbundet måste du även betala en medlemsavgift på 60 kronor (30 kr för födda 1992 eller senare). Debutanter från Sverige behöver bara betala medlemsavgift eftersom styrelsen betalar deras första startavgift. Deltagare från utlandet behöver inte betala medlemsavgift om de är medlemmar i ett annat nationellt Scrabbleförbund.

Dricka, fika och tilltugg ingår i startavgiften. Nära lokalen finns en kvartersbutik, restaurang, grillkiosk och pizzabutik.

Ju fler spelare vi blir, desto fler och bättre priser blir det. Ett eller flera specialpris kommer att delas ut, åtminstone för flest rullningar.

Tävlingsregler
Vi kommer av praktiska skäl att inte följa det internationella Scrabbleförbundets WESPAs tävlingsregler som vi skrev tidigare. Vi följer i stället de svenska reglerna som uppdaterades och utökades på årsmötet 2010. Läs gärna igenom dem. WESPA-reglerna kan vi komma att tillämpa på tävlingar längre fram.

Observera att betänketiden per spelare och parti är 25 minuter, eftersom det är standard på engelska. Övertid bestraffas med 10 poängs avdrag per påbörjad minut. En spelare som får ett tidsöverdrag på 5 minuter har förlorat partiet och med minst 150 poäng. Straffet för att utmana ett godkänt drag (oavsett antalet lagda ord) är avdrag med 10 poäng.

Tävlingsordlista är den internationella tävlingsordlistan Collins Scrabble Tournament & Club Word List, förkortat CSTCWL (eller CSW 2007).

Lottning, ordkontroll och rating
Vi använder i första hand Johan Rönnbloms dataprogram Manfred för monradlottning. Om vi skulle få så många internationella deltagare att tävlingen blir ratinggrundande för världsrating, använder vi förmodligen Bob Jackmans program AU424. Spelarna sköter ordkontrollen själva. Överdomare utses på plats.

Scrabbleförbundet har en ratinglista för engelskt Scrabble.

- - -

INVITATION TO BEVERLY HILLS CUP 2010 IN STOCKHOLM, SWEDEN

Beverly Hills Cup, a Swedish tournament in English Scrabble, will be organised for the fifth time in Stockholm on Sunday October 17, 2010. Tournament director is Greger Nässén. If at least six Swedish citizens or long-time residents of Sweden compete in the event, Beverly Hills Cup 2010 will also give qualification points for Swedish representation in the 2011 World Scrabble Championship, according to the Swedish WSC qualification system. On the Saturday before this event, a tournament in Swedish Scrabble called Mälarpirater Cup 2010 will take place in the same venue.

For Swedish version, see above.

We welcome you warmly!
Greger Nässén and Johan Rönnblom

Registration
You can enter as a participant in Beverly Hills Cup 2010 in one of two ways:

(1) Send an e-mail to bloomsbury [at-sign] comhem.se, along with your name, address, mobile phone number, year of birth and citizenship. Greger will then register you using the form on the Swedish Scrabble Association's (SSA) web site.

(2) Fill in the registry form (available from August 18 at 6 p.m.) yourself on the SSA website but bear in mind that all texts are in Swedish:
1. Click the button Anmälan (=Registration) next to Beverly Hills Cup 2010 on the homepage.
2. Click the button Vidare (=Next).
3. Choose your name in the first drop-down list (if you have played in Sweden before) or fill in/edit the personal details: name, personal registration number (click on the link if you don’t have a Swedish number) street address, postal code and town, telephone, mobile phone (at least one of them), mail address, Swedish citizen/long-time resident (Yes/No), and any other info you wish to forward (in the box Övrigt). Finally click Skicka (=Send) and an registration e-mail will be sent to Greger.

The tournament is open for a maximum of 24 participants. If you need to withdraw your name from the event, preferably use the unregistration option (“Avanmäla mig från turneringen”) on the tournament's registration page. If the tournament should be fully booked and there are very late dropouts, people standing by can then be asked to jump in with short notice. The TD's mobile phone number is +46 702798705.

Venue
The tournament will take place is a tenant community room on Orvar Odds väg 5 in Fredhäll, on the western part of the island of Kungsholmen in the centre of Stockholm. The entrance to the venue is next to gate number 5 on the back of the house (not towards the street). See also this map over the area.

The easiest way to get to the premises is to take the tube to Kristineberg station on the green line. When you walk out from the station, turn to the left and walk under the tracks. Then walk right ahead for about 120 meters and over a zebra crossing. Follow an uphill path with handrails to the street Fredhällsgatan. Where this street ends after about 200 meters, you see two parallel houses with a few pine trees between them. Walk along the right-hand house until you can see a bit of Lake Mälaren. You should now be next to gate number 5 and the adjacent door down to the community room where we play. Alternatively, take bus 62 or 49 from Fridhemsplan tube station to the bus stop Frödingsvägen, which will get you a bit closer to the venue. If you plan to go by car or still feel unsure, please contact us for more detailed directions.

Schedule, fee and prizes
We get together at 8.20 a.m. with tournament information. The first round starts at 8.30. There will be seven rounds with a one-hour lunch break. The prize ceremony should start at about 4.30 p.m.

The entrance fee is SEK 100 (suggested amount) which you pay at the premises. If you're not a member of SSA (or haven't renewed your membership) you also have to pay a membership fee of SEK 60 (SEK 30 if you are born in 1992 or later). First-time Swedish participants do not have to pay the entrance fee, as this is covered by SSA. Participants from abroad don't have to pay a membership fee, if they are already members in another national Scrabble organization.

The tournament fee also includes beverages, tea, coffee, toasts and pastries. You can buy more food and lunch in a grocery shop, restaurant, hamburger grill or pizza place.

The more players we become, the more and better the prizes will be. One or several special prizes will also be handed out, at least to the player with the most bingos.

Tournament rules
For practical reasons we will not follow the international tournament rules of WESPA, The World English-Language Scrabble Players' Association, as we announced previously. We will instead follow the Swedish rules which were updated and extended on the Annual General Meeting in June 2010. Read them through if you haven't done it before. We might apply the WESPA rules on tournaments later on.

Note that the match time per player and game is 25 minutes (instead of 30 minutes as in Swedish games). Overtime means a minus 10 point penalty for each started minute. A player with 5 minutes of overtime loses the match with at least -150 spread. The penalty for challenging a correct move (regardless of the number of words challenged) is minus 10 points.

The tournament wordlist is Collins Scrabble Tournament & Club Word List, abbreviated CSTCWL (or CSW 2007).

Pairing, word check and rating
Our first choice for tournament software is Johan Rönnblom's computer program Manfred for Monrad pairing, approved by the committee of SSA. If the number of international participants should qualify Beverly Hills Cup for international rating, we will probably use Bob Jackmans pairing software AU424.

Players are supposed to adjudicate challenges together. Deputy referees will be appointed at the premises.

The Swedish Scrabble Association maintains a Swedish rating list for English Scrabble.

Re: Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: fre 13 aug, 2010 18:24
av bloomsbury
Jag har flyttat fram start för anmälan till 18 augusti kl 18:00, så får tävlingskommittén mer tid på sig att fundera på om vi ska köra med WESPA-regler eller inte, för första gången i Sverige.

I've changed the start date for registration to August 18 at 6 p.m., to give our tournament committee more time to think about whether we should follow the WESPA rules, for the first time in Sweden.

/Greger

Re: Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: fre 15 okt, 2010 07:29
av bloomsbury
Vi är nio anmälda till Beverly Hills Cup 2010 på söndag, men det vore väldigt kul om nån mer vill anmäla sig så vi slipper frironder. Var inte rädd för att anmäla dig! De flesta av oss är nog rätt ringrostiga...

Obs! Vi kommer inte att följa de internationella reglerna denna gång, utan följer de nya svenska reglerna, med undantag för att vi har 25 min speltid per person och snurrbara bräden.

Re: Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: sön 17 okt, 2010 15:01
av bloomsbury
Johan är obesegrad även på engelska så här långt! Tyvärr ingen direktsändning nu heller. Ryktet går att nåt internt lösenord har ändrats på förbundssajten så att det inte går att kommunicera via Manfred längre. Det här måste Gustaf eller nån ersättare kolla upp så att det funkar till SM.

Vi spelar 7 ronder idag med ren poängskillnad, inga PJ-poäng. Frirond ger 1 vinstpoäng och 0 i poängskillnad, så blev det bestämt idag.

Här är ställningen efter 5 ronder:

ROND 5 BEVERLY HILLS CUP 2010

Johan Rönnblom vs Gunnar Andersson 408 - 384
Marja Takala vs Marc Roddis 307 - 470
Mårten Björkman vs Roland Olsson 413 - 383
Greger Nässén vs Anna Jansson 432 - 265
Taral Guldahl Seierstad (free round)

Taral Guldahl Seierstad (free round)
Place Name Wins Spread
1 Johan Rönnblom 5 191
2 Marc Roddis 4 585
3 Mårten Björkman 4 285
4 Gunnar Andersson 3 626
5 Marja Takala 2 99
6 Greger Nässén 2 -101
7 Roland Olsson 2 -223
8 Taral Guldahl Seierstad 2 -403
9 Anna Jansson 1 -464
10 David Tiberg 0 -595

Re: Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: sön 17 okt, 2010 15:21
av bloomsbury
Här kommer övriga rondresultat:

ROND 1

Anna Jansson vs Marc Roddis 284 - 533
Mårten Björkman vs Gunnar Andersson 442 - 430
Johan Rönnblom vs Taral Guldahl Seierstad 404 - 347
Greger Nässén vs Marja Takala 379 - 338
Roland Olsson (free round)

1 Marc Roddis 1 249
2 Johan Rönnblom 1 57
3 Greger Nässén 1 41
4 Mårten Björkman 1 12
5 Roland Olsson 1 0
6 David Tiberg 0 0
7 Gunnar Andersson 0 -12
8 Marja Takala 0 -41
9 Taral Guldahl Seierstad 0 -57
10 Anna Jansson 0 -249

ROND 2

Johan Rönnblom vs Greger Nässén 382 - 363
Marc Roddis vs Mårten Björkman 421 - 334
Roland Olsson vs Anna Jansson 369 - 255
David Tiberg vs Marja Takala 235 - 408
Taral Guldahl Seierstad vs Gunnar Andersson 228 - 496

1 Marc Roddis 2 336
2 Roland Olsson 2 114
3 Johan Rönnblom 2 76
4 Gunnar Andersson 1 256
5 Marja Takala 1 132
6 Greger Nässén 1 22
7 Mårten Björkman 1 -75
8 David Tiberg 0 -173
9 Taral Guldahl Seierstad 0 -325
10 Anna Jansson 0 -363

ROND 3

Marc Roddis vs Johan Rönnblom 389 - 401
Marja Takala vs Roland Olsson 447 - 238
Mårten Björkman vs Greger Nässén 441 - 236
Gunnar Andersson vs David Tiberg 527 - 218
Anna Jansson vs Taral Guldahl Seierstad 331 - 378

1 Johan Rönnblom 3 88
2 Gunnar Andersson 2 565
3 Marja Takala 2 341
4 Marc Roddis 2 324
5 Mårten Björkman 2 130
6 Roland Olsson 2 -95
7 Greger Nässén 1 -183
8 Taral Guldahl Seierstad 1 -278
9 Anna Jansson 0 -410
10 David Tiberg 0 -482

ROND 4

Marja Takala vs Johan Rönnblom 280 - 359
Roland Olsson vs Marc Roddis 352 - 450
Gunnar Andersson vs Greger Nässén 430 - 345
Taral Guldahl Seierstad vs Mårten Björkman 279 - 404
David Tiberg vs Anna Jansson 257 - 370

1 Johan Rönnblom 4 167
2 Gunnar Andersson 3 650
3 Marc Roddis 3 422
4 Mårten Björkman 3 255
5 Marja Takala 2 262
6 Roland Olsson 2 -193
7 Greger Nässén 1 -268
8 Anna Jansson 1 -297
9 Taral Guldahl Seierstad 1 -403
10 David Tiberg 0 -595

ROND 5 - Se föregående inlägg

Re: Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: sön 17 okt, 2010 17:46
av gubbi
Ska Johan ta en dubbel? Det vore grymt starkt!

Re: Beverly Hills Cup 2010

InläggPostat: sön 17 okt, 2010 19:51
av bloomsbury
Beverly Hills Cup avslutades strax efter fem idag. Kul att vi hade tre debutanter: David Tiberg (under tre ronder), Anna Jansson och Taral Guldahl Seierstad som åkte hit ända från Oslo!

Efter fem ronder var Johan Rönnblom obesegrad. Skulle han fortsätta så hela vägen till mål? Nej, så blev det inte. Upplösningen på turneringen blev mycket spännande och jämn. Högre poängskillnad och frirondspoäng blev utslagsgivande i sista ronden.

GRATTIS GUNNAR till första pris, MARC till andra pris och MÅRTEN till tredje pris!

Topptrion hade samma ordning i rullningstävlingen. Gunnar vann med 14 rullningar, i snitt 2 per match! Marc hade 12 och Mårten 11.

Här är resultaten från de två sista ronderna. I sinom tid kommer allt upp på sajten också:

ROND 6

Mårten Björkman vs Johan Rönnblom 494 - 224
Gunnar Andersson vs Marc Roddis 436 - 405
Taral Guldahl Seierstad vs Roland Olsson 328 - 385
Greger Nässén (free round)
Anna Jansson vs Marja Takala 274 - 415

1 Mårten Björkman 5 555
2 Johan Rönnblom 5 -79
3 Gunnar Andersson 4 657
4 Marc Roddis 4 554
5 Marja Takala 3 240
6 Greger Nässén 3 -101
7 Roland Olsson 3 -166
8 Taral Guldahl Seierstad 2 -460
9 Anna Jansson 1 -605
10 David Tiberg 0 -595

ROND 7 - SLUTRESULTAT

Johan Rönnblom vs Roland Olsson 413 - 484
Marja Takala vs Mårten Björkman 417 - 296
Marc Roddis (free round)
Gunnar Andersson vs Anna Jansson 539 - 237
Greger Nässén vs Taral Guldahl Seierstad 364 - 296

1 Gunnar Andersson 5 959
2 Marc Roddis 5 554
3 Mårten Björkman 5 434
4 Johan Rönnblom 5 -150
5 Marja Takala 4 361
6 Greger Nässén 4 -33
7 Roland Olsson 4 -95
8 Taral Guldahl Seierstad 2 -528
9 Anna Jansson 1 -907
10 David Tiberg 0 -595