Scrabbleforumet

Diskussionsforum om Scrabble
Aktuellt datum och tid: ons 14 nov, 2018 07:31

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ] 
Författare Meddelande
InläggPostat: ons 20 maj, 2015 23:30 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1394
Ort: Stockholm
INBJUDAN TILL ENGELSKT SCRABBLE-SM 2015

Lördagen den 22 augusti 2015 arrangerar Svenska Scrabbleförbundet det femte svenska mästerskapet i engelskt Scrabble. Det äger rum i Stockholm. Spellokal är kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll. SM är den andra och troligen sista tävlingen som ger kvalifikationspoäng för kampen om Sveriges plats i WESPA Championship (WESPAC) i Perth 4-8 november 2015. SM ger poäng till den svenska ratinglistan för engelskt Scrabble, och även till det internationella förbundet WESPAs ratinglista.

Alla är varmt välkomna till SM, för att delta eller titta på!
Greger Nässén

An English version of this invitation is posted further down in this thread.

Deltagare
Engelskt Scrabble-SM 2015 är öppet för preliminärt 24 deltagare. Detta svenska mästerskap är öppet för alla, även spelare som bor utomlands eller utländska medborgare som har bott kort tid i Sverige. Kvalifikationspoäng för att få representera Sverige i WESPAC delas dock enbart ut till svenska medborgare och utländska medborgare som bott i Sverige i minst fem år. En förutsättning för utdelning av kvalpoäng är dock att minst sex kvalberättigade spelare genomför SM.

Anmälan
Du anmäler dig via förbundets hemsida. Klicka på Engelskt Scrabble-SM under Kommande turneringar. Klicka sedan på knappen Anmälan, och sen på Vidare. Välj ditt namn (om du spelat förut) eller skriv in ditt namn (om du aldrig har tävlat eller spelat en registrerad träningsmatch) tillsammans med övriga uppgifter. Klicka på Skicka så skickas dina uppgifter med e-post till arrangören Greger Nässén.

Om du som har anmält dig får förhinder, avanmäl dig omgående via tävlingens sida genom att klicka på Anmälan och sedan välja Avanmäla mig från turneringen. Vid mycket sent avhopp, ring till Greger på 070-2798705 så att en eventuell reserv kan få en chans att delta med kort varsel.

Lokal
Engelskt Scrabble-SM 2015 äger rum i kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll på västra Kungsholmen.

Enklaste sättet att ta sig till spellokalen är att åka tunnelbana till Kristineberg. Gå till vänster under spåren och följ trottoaren till ett övergångsställe. Gå uppför en liten backe med ledstång till Fredhällsgatan. Där gatan slutar fortsätter du lite snett till höger över Stagneliusvägen och in på en asfalterad gångväg längs med det högra av två hus. På gården finns några tallar och när du har gått uppför en svag backe cirka 50 meter är du framme. Ingången till kvarterslokalen är till vänster om port nummer 5. Alternativt kan du ta buss 59 eller 61 från Kristineberg till hållplats Fredhäll så kommer du närmare lokalen än med tunnelbana. Om du åker bil eller taxi, tänk på att ingången till lokalen är på gårdssidan, inte på gatan på andra sidan av huset. Kontakta Greger om du behöver hjälp att hitta ända fram.

Om du vill veta vad det finns för restauranger, kaféer, kiosker och bankomater, öppna eller spara den här kartan.

Startavgift
Startavgiften är preliminärt 100 kronor som du betalar på plats. Om du inte är medlem (eller inte har förnyat din avgift) i Scrabbleförbundet måste du även betala en medlemsavgift på 60 kronor (30 kr för födda 1997 eller senare). Deltagare från utlandet behöver dock inte betala medlemsavgift. Dryck, kaffe/te och tilltugg ingår i startavgiften.

Regler
Engelskt Scrabble-SM följer Svenska Scrabbleförbundets officiella tävlingsregler. En skillnad mot reglerna tillämpas dock på engelska tävlingar: Betänketiden per spelare och parti är 25 minuter i stället för 30 minuter, eftersom det är internationell standard oavsett var man spelar på engelska.

Spelsystem
Engelskt Scrabble-SM spelas i preliminärt nio ronder. Turneringsprogrammet Manfred används för Monradlottning med ren poängskillnad. Frirond räknas som en vinst med +150 poäng. Vid lågt deltagarantal kan spelsystemet behöva justeras, vilket innebär att deltagare kan få mötas igen i slutet av tävlingen.

Spelschema
Samling 8:30 - Rond 1 8:45 - Rond 2 09:55 - Rond 3 11:05 - Lunch 12:15 - Rond 4 13:15 - Rond 5 14:25 - Rond 6 15:35 - Paus 16:45 - Rond 7 17:00 - Rond 8 18:10 - Rond 9 19:20 - Prisutdelning 20:30.

Ordlista och ordkontroll
Tävlingsordlista är den internationella tävlingsordlistan Collins Official Scrabble Words (CSW 2012). Spelarna förväntas sköta ordkontrollen själva. Överdomare utses på plats.

Kvalifikationspoäng för WESPAC
SM-deltagare som har rätt att representera Sverige i WESPAC tilldelas kvalpoäng beroende på hur de placerar sig inbördes. Den sist placerade får 1 poäng, näst sista 2 poäng, trean från slutet 3 poäng och så vidare. Vinnaren, tvåan och trean får dessutom 16, 8 och 4 bonuspoäng. Den som när kvalet är avslutat har flest kvalpoäng, erbjuds av styrelsen att få representera Sverige (dock på egen bekostnad). Den näst bästa spelaren i kvalet blir officiell reserv. Om en eller båda av dessa tackar nej, kan reserver ta över i turordning efter sina slutliga kvalpoäng.

Priser och vandringsdjur
Hur mycket som finns på prisbordet beror på antalet deltagare. Topptrion kommer att få pokaler eller medaljer och andra priser. Om budgeten tillåter kan fler få priser efter placering. Ett eller flera specialpriser kommer också att delas ut, åtminstone för flest rullningar. Ett vandringsdjur kommer att tilldelas den högst placerade spelaren av dem som fått (eller skulle kunnat få) kvalifikationspoäng.

_______________________________

INVITATION TO SWEDISH NATIONAL CHAMPIONSHIP 2015

On Saturday 22 August 2015, the Swedish Scrabble Association (SSA) arranges the fifth National Championship in English Scrabble in Stockholm. The venue is the community room at Orvar Odds väg 5 in Fredhäll. NSC 2015 is the second and probably last tournament that could give qualification points for representing Sweden in WESPA Championship (WESPAC) in Perth 4-8 November 2015. The championship gives rating points for Sweden's English Scrabble rating list, and also for the international Scrabble association WESPA's rating list.

Everyone is very welcome to the event, to take part or to observe!
Greger Nässén

En svensk version av den här inbjudan finns ovan.

Participants
The Swedish National Scrabble Championship 2015 (NSC 2015) is open for up to 24 players (can be subject to change). This NSC is open to all, even players who live abroad or who have been residents of Sweden for a shorter time. However, qualification points for Sweden's representation at WESPAC will only be appointed to Swedish citizens or foreign citizens who have lived permanently in Sweden for at least five years. The tournament can only be counted as a qualifier for WESPAC if at least six eligible players take part.

Registering
You enter as a participant on the SSA homepage. Click on Engelskt Scrabble-SM under Kommande turneringar ("Upcoming tournaments"). Click the button Anmälan ("Registration"), then click Vidare ("Next"). Choose your name (if you have played a registered game in Sweden before) or type it in along with other personal details. Finally click Skicka ("Send") to send a registration e-mail to the tournament director Greger Nässén.

If you have registered and need to cancel, please click Anmälan on the NSC 2015 page and then choose the option Avanmäla mig från turneringen ("Unregister from the tournament"). If you have to drop out at a very late stage, please call Greger on +46 702798705 so an alternate can get a chance to enter at short notice.

Venue
The NSC takes places in the community room on Orvar Odds väg 5 in Fredhäll on the western part of the island Kungsholmen in Stockholm.

The easiest way to get to the venue is to take the tube to Kristineberg on the green line. Exit to the left under the tracks and walk straight ahead for about 100 meters over a zebra crossing. Follow an uphill path with handrails to the street of Fredhällsgatan. Where the street ends you walk somewhat to the right across Stagneliusvägen and then along one of two parallel houses. In the tiny park between the houses there are a few pines, and when you've walked slightly uphill for 50 meters you are there. The door to the venue is next to Gate no. 5. You can also take bus 59 or 61 from Kristineberg to the bus stop Fredhäll, which will get you a bit closer to the venue. If you plan to go by car or still feel unsure, please contact Greger for more detailed directions.

If you want to find out what restaurants, cafés, kiosks and ATMs there are in the vicinity, read or download this map guide! (Sorry - it's only available in Swedish.)

Tournament fee
The suggested tournament fee is SEK 100 which you pay at the venue. If you're not a member of the SSA (or haven't renewed your membership) you also need to pay a membership fee of SEK 60 (SEK 30 if you are born in 1997 or later). Participants from abroad don't need to pay the membership fee. Soft drinks, tea, coffee and snacks are included in the fee.

Rules
The championship follows the official Swedish tournament rules of SSA. Unlike Swedish tournaments, however, the match time per player and game is 25 minutes instead of 30 minutes, since this is international standard when you play English Scrabble elsewhere.

Pairing system
The championship will be played in nine rounds. The pairing software Manfred will be used for Swiss (Monrad) pairing with unadjusted spread calculation. A free round is counted as a win with +150 points. If the number of participants is low, the pairing system may have to be adjusted, which means that players may meet again at the end of the tournament.

Schedule
Information 8:30 - Round 1 8:45 - Round 2 09:55 - Round 3 11:05 - Lunch 12:15 - Round 4 13:15 - Round 5 14:25 - Round 6 15:35 - Break 16:45 - Round 7 17:00 - Round 8 18:10 - Round 9 19:20 - Prize ceremony 20:30.

Wordlist and checking
The tournament wordlist is the international tournament wordlist Collins Official Scrabble Words (CSW 2012). Participants are expected to adjudicate word challenges together. A referee and deputy referee will be appointed at the premises.

WESPAC qualification points
Championship players eligible for WESPAC qualification get qualifying points according to their relative final standings. The last placed player gets 1 point, the second but last 2 points, the third but last 3 points and so on. The three best participants also get 16, 8 and 4 bonus qualifying points. When the WESPAC qualification process is closed, the SSA committee will offer the player with the highest qualifying points the chance to represent Sweden at WESPAC (at his or her expense). The next best player is asked to be the official alternate. If one or both of these players decline, alternates can step in according to their final qualification points.

Prizes and challenge pet
The number of prizes displayed on the prize table depends on the available budget. The top three players will get trophies or medals and other prizes. If the tournament budget allows it, more prizes for standings can be up for grabs. There will be no money prizes, though. One or more special prizes will also be awarded, at least for most bonus words. A new challenge pet will be entrusted to the highest placed player among those that received (or could have received) WESPAC qualification points.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 11 aug, 2015 20:49 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1394
Ort: Stockholm
Vi är nu sju spelare som är anmälda till Engelskt Scrabble-SM lördagen den 22 augusti, men vi vill gärna bli fler! Det som står på spel är äran att bli svensk mästare förstås, få ett fint pris och ett vandringsdjur uppkallat efter sig. Dessutom ger tävlingen kvalificeringspoäng till WESPA Championship 2015, den nya om än inofficiella VM-tävlingen i Perth, Australien, i början av november.

I skrivande stund finns det enligt kvalifieringstabellen åtta personer som kan komma i fråga för att representera Sverige i Perth. Sverige har tilldelats två platser till WESPAC så det vore synd om vi inte kunde fylla dem. Samtidigt kanske det inte är så lätt att övertala någon att åka ända till Perth, även om det är fin sommar där... Vem vet, du kanske kan få chansen att spela för Sverige även om du ligger långt ner på kvalificeringslistan!

Så om du har spelat på engelska förut, möt upp på SM! Och om du inte har spelat tidigare på engelska, kommer du rätt långt genom att plugga in ord på två och tre bokstäver (se listor med detta och annat). /Varma hälsningar Greger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tor 20 aug, 2015 11:14 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1394
Ort: Stockholm
Nio anmälda nu till SM i engelskt Scrabble på lördag. Det vore jättekul om vi fick en deltagare till för att slippa frironder. Det är inte för sent att anmäla sig! En mycket trevlig lördag i Fredhäll väntar. /Greger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: fre 16 okt, 2015 18:10 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1394
Ort: Stockholm
Click here to view the international association WESPA's rating list. It is updated with players and results from the Swedish National Scrabble Championship (NSC).

The WESPA page with results and statistics from the Swedish NSC is found here.

/Greger


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010