Engelskt Scrabble-SM - vill få fler deltagare

Forum for English Scrabble players in Sweden

Engelskt Scrabble-SM - vill få fler deltagare

Inläggav bloomsbury » tis 14 mar, 2017 00:41

INBJUDAN TILL ENGELSKT SCRABBLE-SM 2017

Lördagen den 20 maj 2017 arrangerar Svenska Scrabbleförbundet det sjätte svenska mästerskapet i engelskt Scrabble. Det äger rum i Fredhäll, Stockholm. SM är den första tävlingen som ger kvalifikationspoäng för Sveriges plats i WESPA Championship (WESPAC) i Nairobi 6-12 november 2017. SM ger även poäng till den svenska ratinglistan för engelskt Scrabble, och är även ratinggrundande för det internationella förbundet WESPA.

Alla är varmt välkomna till SM, för att delta eller titta på!
Greger Nässén

An English version of this invitation is posted further down in this thread.

Deltagare
Engelskt Scrabble-SM 2017 är öppet för 24 deltagare. Detta svenska mästerskap är öppet för alla, även spelare som bor utomlands eller utländska medborgare som har bott kort tid i Sverige. Kvalifikationspoäng för att få representera Sverige i WESPAC delas dock enbart ut till svenska medborgare och utländska medborgare som bott i Sverige i minst fem år. En förutsättning för utdelning av kvalpoäng är dock att minst sex kvalberättigade spelare genomför SM.

Tävlingsarrangör
Ansvarig tävlingsarrangör för SM är Greger Nässén. Om du har frågor eller vill har mer information, mejla honom på bloomsbury (snabel-a) comhem.se eller ring/sms:a 0702798705.

Lokal
Engelskt Scrabble-SM 2017 äger rum i kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll på västra Kungsholmen i Stockholm.

Enklaste sättet att ta sig till lokalen är att åka tunnelbana till Kristineberg. Gå till vänster under spåren och följ trottoaren till ett övergångsställe. Gå uppför en liten backe med ledstång till Fredhällsgatan. Där Fredhällsgatan slutar fortsätter du framåt mellan två hus längs det högra huset. Ingången till spellokalen är bredvid port 5. Alternativt kan du ta buss 59 eller buss 61 till hållplats Frödingsvägen respektive Fredhäll, så kommer du lite närmare lokalen än med tunnelbana. Om du åker bil eller taxi, tänk på att ingången till lokalen är på gårdssidan, inte på gatan på andra sidan av huset. Kontakta Greger om du behöver hjälp att hitta ända fram.

Om du vill veta vad det finns för restauranger, kaféer, kiosker och bankomater, öppna eller spara den här kartan.

Anmälan
Du anmäler dig via förbundets hemsida. Klicka på Engelskt Scrabble-SM under Kommande turneringar. Klicka sedan på knappen Anmälan, och sen på Vidare. Välj ditt namn (om du spelat förut) eller skriv in ditt namn (om du aldrig har tävlat eller spelat en registrerad träningsmatch) tillsammans med övriga uppgifter. Klicka på Skicka så skickas dina uppgifter med e-post till arrangören.

Om du som har anmält dig får förhinder, avanmäl dig omgående via tävlingens sida genom att klicka på Anmälan och sedan välja Avanmäla mig från turneringen. Vid mycket sent avhopp, ring till Greger på 070-2798705 så att en eventuell reserv kan få en chans att delta med kort varsel.

Spelschema
Samling 8:30 - Rond 1 8:45 - Rond 2 09:55 - Rond 3 11:05 - Lunch 12:15 - Rond 4 13:15 - Rond 5 14:25 - Rond 6 15:35 - Paus 16:45 - Rond 7 17:00 - Rond 8 18:10 - Rond 9 19:20 - Prisutdelning 20:30.

Startavgift
Startavgiften är preliminärt 120 kronor som du betalar på plats. Om du inte är medlem (eller inte har förnyat din avgift) i Scrabbleförbundet måste du även betala en medlemsavgift på 60 kronor (30 kr för födda 1999 eller senare). Deltagare inresta från andra länder (utom Finland) behöver inte betala medlemsavgift. Dryck, kaffe/te och tilltugg ingår i startavgiften.

Regler
Engelskt Scrabble-SM följer Svenska Scrabbleförbundets officiella tävlingsregler. En skillnad mot reglerna tillämpas dock på engelska tävlingar: Betänketiden per spelare och parti är 25 minuter i stället för 30 minuter, eftersom det är internationell standard oavsett var man spelar på engelska.

Spelsystem
Engelskt Scrabble-SM spelas i preliminärt nio ronder. Scrabbleförbundets turneringsprogram Manfred används för Monradlottning med ren poängskillnad. Frirond räknas som en vinst med +150 poäng. Vid lågt deltagarantal kan spelsystemet behöva justeras, vilket innebär att deltagare kan få mötas igen i slutet av tävlingen.

Ordlista och ordkontroll
Tävlingsordlista är den internationella tävlingsordlistan Collins Official Scrabble Words (CSW 2015). Spelarna förväntas sköta ordkontrollen själva på en speciell dator. Två domare utses på plats.

Kvalifikationspoäng för WESPAC
SM-deltagare som har rätt att representera Sverige i WESPAC tilldelas kvalpoäng beroende på hur de placerar sig inbördes. Den sist placerade får 1 poäng, näst sista 2 poäng, trean från slutet 3 poäng och så vidare. Vinnaren, tvåan och trean får dessutom 16, 8 och 4 extra bonuspoäng. De två personer som när kvalet är avslutat har flest kvalpoäng, erbjuds av styrelsen att få representera Sverige (dock på egen bekostnad). De två personer som hamnar på plats 3 och 4 i kvalet erbjuds att bli officiella reserver. Om någon av de fyra bästa i kvalet tackar nej till att delta eller vara reserver i WESPAC, kan övriga kvalificerade ta över i turordning efter sina slutliga kvalpoäng.

Priser och vandringsdjur
Hur mycket som finns på prisbordet beror på antalet deltagare. Topptrion kommer att få pokaler eller medaljer och andra priser. Inga prispengar kommer att delas ut. Om budgeten tillåter kan fler få priser efter placering. Ett eller flera specialpriser kommer också att delas ut, åtminstone för flest rullningar. Ett vandringsdjur kommer att tilldelas den högst placerade spelaren av dem som fått (eller skulle kunnat få) kvalifikationspoäng.

_______________________________

INVITATION TO SWEDISH NATIONAL CHAMPIONSHIP 2017

On Saturday 20 May 2017, the Swedish Scrabble Association (SSA) arranges the sixth National Championship in English Scrabble in Stockholm. NSC 2017 is the first tournament that could give qualification points for representing Sweden in WESPA Championship (WESPAC) in Nairobi 6-12 November 2017. The championship gives rating points for Sweden's English Scrabble rating list, and also for the international Scrabble association WESPA's rating list.

Everyone is very welcome to the event, to take part or to observe!
Greger Nässén

i]En svensk version av den här inbjudan finns ovan.[/i]

Participants
The Swedish National Scrabble Championship 2017 (NSC 2017) is open for up to 24 players. This NSC is open to all, even players who live abroad or who have been residents of Sweden for a shorter time. However, qualification points for Sweden's representation at WESPAC will only be appointed to Swedish citizens or foreign citizens who have lived permanently in Sweden for at least five years. The tournament can only be counted as a qualifier for WESPAC if at least six eligible players take part.

Tournament director
Tournament director in charge is Greger Nässén. If you have questions or need more information, email him at bloomsbury (ambersand) comhem.se or call/text +46 702798705.

Venue
The NSC takes places in the community room on Orvar Odds väg 5 in the neighbourhood Fredhäll on the western part of the island Kungsholmen in Stockholm.

The easiest way to get to the venue is to take the tube to Kristineberg on the green line. Exit to the left under the tracks and walk straight ahead for about 100 meters over a zebra crossing. Follow an uphill path with handrails to the street of Fredhällsgatan. Where Fredhällsgatan ends you walk forward between two parallel along the house to the right. The door to the venue is next to Gate no. 5. You can also take bus 59 or 61 to the bus stop Frödingsvägen or Fredhäll, respectively, which will get you a bit closer to the venue. If you plan to arrive by car or taxi or still feel unsure, please contact Greger for more detailed directions.

If you want to find out what restaurants, cafés, kiosks and ATMs there are in the vicinity, read or download this map guide! (Sorry - it's only available in Swedish.)

Registering
You enter as a participant on the SSA homepage. Click on Engelskt Scrabble-SM under Kommande turneringar ("Upcoming tournaments"). Click the button Anmälan ("Registration"), then click Vidare ("Next"). Choose your name (if you have played a registered game in Sweden before) or type it in along with other personal details. Finally click Skicka ("Send") to send a registration e-mail to the tournament director.

If you have registered and need to cancel, please click Anmälan on the NSC 2017 page and then choose the option Avanmäla mig från turneringen ("Unregister from the tournament"). If you have to drop out at a very late stage, please call Greger on +46 702798705 so an alternate can get a chance to enter at short notice.

Schedule
Information 8:30 - Round 1 8:45 - Round 2 09:55 - Round 3 11:05 - Lunch 12:15 - Round 4 13:15 - Round 5 14:25 - Round 6 15:35 - Break 16:45 - Round 7 17:00 - Round 8 18:10 - Round 9 19:20 - Prize ceremony 20:30.

Tournament fee
The suggested tournament fee is SEK 120 which you pay at the venue. If you're not a member of the SSA (or haven't renewed your membership) you also need to pay a membership fee of SEK 60 (SEK 30 if you were born in 1999 or later). Participants from abroad (except Finland) don't need to pay the membership fee. Soft drinks, tea, coffee and snacks are included in the fee.

Rules
The championship follows the official Swedish tournament rules of SSA. Unlike Swedish tournaments, however, the match time per player and game is 25 minutes instead of 30 minutes, since this is international standard when you play English Scrabble elsewhere.

Pairing system
The championship will be played in nine rounds. The SSA pairing software Manfred will be used for Swiss (Monrad) pairing with unadjusted spread calculation. A free round is counted as a win with +150 points. If the number of participants is low, the pairing system may have to be adjusted, which means that players may meet again at the end of the tournament.

Wordlist and checking
The tournament wordlist is the international tournament wordlist Collins Official Scrabble Words (CSW 2015). Participants are expected to adjudicate word challenges together on a computer. A referee and deputy referee will be appointed at the premises.

WESPAC qualification points
Championship players eligible for WESPAC qualification get qualifying points according to their relative final standings. The last placed player gets 1 point, the second but last 2 points, the third but last 3 points and so on. The three best participants also get 16, 8 and 4 bonus qualifying points. When the WESPAC qualification process is closed, the SSA committee will offer the two players with the highest qualifying points the chance to represent Sweden at WESPAC (at his or her expense). The players placed 3rd and 4th in the qualification are offered to be the official alternates. If one or more of these four persons should decline to take part in WESPAC, the following qualified players can step in according to their final qualification points.

Prizes and challenge pet
The number of prizes displayed on the prize table depends on the available budget. The top three players will get trophies or medals and other prizes. There will be no money prizes. If the tournament budget allows it, more prizes for standings can be up for grabs. One or more special prizes will also be awarded, at least for most bonus words. A new challenge pet will be entrusted to the highest placed player among those that received (or could have received) WESPAC qualification points.
Senast redigerad av bloomsbury fre 12 maj, 2017 08:25, redigerad totalt 6 gånger.
bloomsbury
Ordlistekommittén
 
Inlägg: 1394
Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Ort: Stockholm

Re: Engelskt Scrabble-SM 2017 - NSC 2017

Inläggav bloomsbury » lör 01 apr, 2017 13:20

Här finns en artikel från det internationella förbundet WESPA som handlar om engelskt Scrabblespel i framför allt Tyskland. Det står även kort om det kommande EM, Continental Scrabble Championship Stockholm i Solna som Anna och Gunnar arrangerar.

Det är ungefär lika många aktiva spelare på engelska i Tyskland som i Sverige. Jag hoppas fler här hemma vill försöka sig på att spela på engelska, dels i SM i maj och på EM i september!

Var inte rädd för att anmäla dig till båda (klicka på länkar ovan, dock anmälan via mejl till EM). Vi ska försöka ordna speciella träningar. Det går att plugga in de korta orden med lite tålamod. Jag håller också på att uppdatera våra listor enligt den nya engelska ordlistan, så gott jag lyckas få tag på underlag. Jag återkommer så snart jag är klar.

Varma hälsningar Greger
bloomsbury
Ordlistekommittén
 
Inlägg: 1394
Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Ort: Stockholm

Re: Engelskt Scrabble-SM 2017 - NSC 2017

Inläggav bloomsbury » fre 05 maj, 2017 22:35

Finally, I've received confirmation from WESPA that the Swedish NSC will be rated as a local WESPA tournament. /Greger
bloomsbury
Ordlistekommittén
 
Inlägg: 1394
Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Ort: Stockholm

Re: Engelskt Scrabble-SM 2017 - NSC 2017

Inläggav bloomsbury » fre 12 maj, 2017 07:15

Vi är bara fem anmälda till SM på engelska den 20 maj! Om vi blir fyra blir det nog av, men med färre blir det inställt. Det vore väldigt skoj om fler anmäler sig! Speciellt med tanke på att Sverige ordnar Scrabble-EM i september där det vore toppen med fler anmälda från Sverige också.

Du behöver inte ha spelat på engelska förut, men ett tips är att du försöker lära dig tvåbokstavsorden, som vi har en lista på här. För två år sen kom en ny engelsk Scrabbleordlista, CSW15, med drygt 4000 nya ord på 3-9 bokstäver (inga ord togs bort). Det internationella förbundet WESPA har gjort ett startkit till den nya ordlistan som finns här. Eventuellt hinner jag uppdatera några av våra egna träningslistor i helgen. /Varma hälsningar Greger
bloomsbury
Ordlistekommittén
 
Inlägg: 1394
Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Ort: Stockholm

Re: Engelskt Scrabble-SM - vill få fler deltagare

Inläggav AnnaAndersson » sön 21 maj, 2017 20:17

Greger, min LANDRISE är en falsking, går det att ändra i efterhand på listan?
Anna
It ain't over until the fat lady sings
AnnaAndersson
Sekreterare
 
Inlägg: 730
Blev medlem: tis 29 nov, 2005 13:53
Ort: Solna

Re: Engelskt Scrabble-SM - vill få fler deltagare

Inläggav bloomsbury » sön 21 maj, 2017 22:41

Hej Anna! Det är rättat. :)
bloomsbury
Ordlistekommittén
 
Inlägg: 1394
Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Ort: Stockholm


Återgå till English Scrabble

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron