Scrabbleforumet

Diskussionsforum om Scrabble
Aktuellt datum och tid: tis 23 okt, 2018 00:39

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: sön 30 maj, 2010 15:18 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Här är min motion till årsmötet angående ändringar och uppdateringar av reglerna. Dessa förslag bygger till viss del på regelgenomtittningskommitténs förslag, men också på synpunkter jag fått i en tråd i forumet.

Jag ser gärna att årsmötet (om det behövs) behandlar varje numrerad punkt för sig, så att inte hela motionen behöver falla på grund av missnöje med en punkt.

Reglerna har i detta dokument tillfälligt försetts med numrering för att underlätta hanteringen. I svart text står de nuvarande reglerna. I lila fetstil står motionens förslag till ny lydelse. De punkter som inte påverkas av ändringar står i svart fetstil.

Särskilda tävlingsregler

1. Reglerna som följer med spelet gäller, utom när de motsägs av följande. (Detta följer oftast APSP:s regler. Vid en del intressanta skillnader i reglerna anges när så inte är fallet.)
1. Reglerna som följer med spelet gäller, utom när de motsägs av följande.

2. Man spelar endast matcher med två spelare.

3. Schackklocka används och varje spelare har 30 minuter på sig för alla sina drag under partiet. (I engelskspråkigt tävlingsspel är det 25 minuter.)
3. Schackklocka används och varje spelare har totalt 30 minuter på sig för alla sina drag under partiet.

4. En spelare vars tid har gått ut får ändå fortsätta att spela, men får ett poängavdrag på tio poäng för varje påbörjad minut över speltiden.
4. En spelare vars tid har gått ut får ändå fortsätta att spela, men får ett poängavdrag på tio poäng för varje påbörjad minut över maxtiden. Med digital klocka räknas 00:00 som övertid.

5. En spelare som får ett tidsöverdrag på 5 minuter har förlorat matchen. Poängskillnaden ska vara den faktiska poängskillnaden (inklusive extra poäng för tidsöverdraget), men minst 150 poäng. [Gränsen för maximalt tidsöverdrag var före den 21 maj 2004 längre, 15 minuter.]
5. En spelare som får ett tidsöverdrag på 5 minuter har omedelbart förlorat matchen. Förloraren får poängavdrag för kvarvarande brickor och -50 poäng för tidsöverdrag. Vinnaren får avdrag för eventuellt tidsöverdrag. Förlorarens poäng justeras nedåt om poängskillnaden understiger 150, vid negativa poäng blir resultatet dock 150-0.

6. Den spelare som har fått fördel i lottningen kan välja mellan två fördelar: att få börja matchen eller att få välja hur brädet ska läggas. Brädet ska läggas så att en spelare får brädet rättvänt. (Inte på tvären.) Den andra spelaren får den andra av dessa två fördelar. (Idealt sett vill man ha särskilda bräden som lätt går att snurra, och om man har det får den som är i tur snurra på brädet under spel. Men med vanliga bräden ska brädet ligga kvar som det först lagts.)
6. Den spelare som har fått fördel i lottningen kan välja mellan två fördelar: att få börja matchen eller att få välja hur brädet ska läggas. Brädet ska läggas så att en spelare får brädet rättvänt (inte på tvären). Den andra spelaren får den andra av dessa två fördelar.

7. Den spelare som inte börjar partiet har rätt att slå igång klockan inför första draget så snart den första spelaren har sett någon av brickorna.

8. Båda spelarna måste föra protokoll över varje drag såväl som de sammanlagda poängsummorna. Innan man slår på klockan måste man ha lagt ut sitt drag och talat om hur mycket poäng det ger. Efter att man slagit på klockan för man in den poängen och den sammanlagda poängen i sitt protokoll. Man får inte dra nya brickor förrän motståndaren har antecknat poängen i sitt protokoll, och man måste bokföra motståndarens drag innan man själv gör ett drag.

9. Genom att anteckna motståndarens drag i sitt protokoll accepterar man det draget. Vill man klaga ska man istället stanna klockan och kalla på en domare. Man talar om vilka av de nyss bildade orden man vill klaga på. Domaren ska bara tala om ifall alla ord man klagade på var giltiga eller om något av orden man klagade på var ogiltigt men inte vilket eller vilka av orden som var ogiltiga i de fall man har klagat på flera av orden.
Om draget var ogiltigt måste spelaren som gjorde det ta upp de utlagda brickorna på handen igen och har förlorat sin tur.
Om alla orden var giltiga blir istället den klagande spelaren bestraffad med ett poängavdrag på tio poäng. (Denna bestraffning skiljer sig både från APSP:s och NSA:s regler. APSP använder ingen bestraffning alls i sådana fall, medan den klagande spelaren bestraffas genom att förlora ett drag enligt NSA:s regler.)
9. Genom att påbörja anteckning av motståndarens drag i sitt protokoll accepterar man draget. Vill man utmana ska man i stället stanna klockan. Man talar då om vilket eller vilka av de nyss bildade orden man vill utmana. Vid utmaning av flera ord får spelarna bara reda på om draget som helhet är giltigt eller ogiltigt, inte vilka ord som är godkända eller ej. Ordkollen kan utföras av en utsedd orddomare, eller av båda spelarna gemensamt på en dator med speciellt ordkollsprogram.
Om draget är ogiltigt måste spelaren som gjorde det ta upp de utlagda brickorna igen och har förlorat sin tur. Om det är giltigt blir i stället den som utmanade bestraffad med ett poängavdrag på 10 poäng.


10. Man har inte gjort sitt drag förrän man har slagit på klockan, så det går bra att ångra sitt drag innan dess. Detta gäller även om motståndaren (i förtid) har visat sig vilja klaga på något ord. Om man har glömt att slå på klockan så blir ens drag ändå försent att ångra i och med att man sticker handen i påsen för att dra nya brickor (varpå motståndaren kan hejda en för att klaga på ett eller flera ord).
10. Man har inte gjort sitt drag förrän man har slagit på klockan, så det går bra att ångra sitt drag innan dess. Detta gäller även om motståndaren redan meddelat att denne vill utmana draget. Om man har glömt att slå på klockan så blir ens drag ändå försent att ångra i och med att man sticker handen i påsen för att dra nya brickor (varpå motståndaren kan hejda en för att utmana draget).

11. Om man byter brickor istället för att lägga ut ett ord ska man lägga ner dem från sitt ställ, tala om hur många brickor man byter, och därefter slå på klockan. Efteråt drar man nya brickor och lägger slutligen tillbaks de gamla brickorna i påsen.
11. Om man byter brickor istället för att lägga ut ett ord ska man lägga dem på bordet upp och ner, tala om hur många brickor man byter, och därefter slå på klockan. Efteråt drar man nya brickor och lägger slutligen tillbaka de gamla brickorna i påsen.

12. När det finns färre än sju brickor kvar att dra är det inte längre tillåtet att byta brickor. Däremot är det då som alltid tillåtet att passa.

13. Ifall sex drag i rad görs utan att en ny bricka hamnar på spelplanen är spelet slut och båda spelarna får poängavdrag för de brickor de har kvar på ställen. (De sätt sådana drag kan ske på är genom passningar, byten och utlägg som tas tillbaka på grund av ett ogiltigt ord. (I detta fall följer detta NSA:s regler. I APSP:s regler räknas inte byten in bland de sex dragen.)
13. Ifall sex drag i rad görs utan att en ny bricka hamnar på spelplanen är spelet slut och båda spelarna får poängavdrag för de brickor de har kvar på ställen. De sätt sådana drag kan ske på är genom passningar, byten och utlägg som tas tillbaka på grund av ogiltiga ord.

14. Den som går ut slår på klockan som vanligt, eftersom motståndaren kan vilja klaga på något ord. En motståndare som accepterar draget ska stanna klockan efter att ha antecknat draget i sitt protokoll.
14. Den som går ut slår på klockan som vanligt, eftersom motståndaren kan vilja utmana något ord. En motståndare som accepterar draget ska stanna klockan efter att ha antecknat draget i sitt protokoll. Båda spelarna kontrollerar att de har kommit fram till samma slutpoäng och signerar sina protokoll.

15. Det är tillåtet att föra vilka anteckningar som helst under spelets gång. I synnerhet är det tillåtet att pricka av vilka brickor som har gått, och man får även ha gjort i ordning en avprickningslista i förväg.

16. Om en spelare drar för många brickor ur påsen men inte hunnit titta på fler än dem som ska dras, skall överskjutande brickor läggas tillbaka i påsen.

17. Om en spelare dragit för många brickor och hunnit titta på dem får motståndaren dra så många brickor som spelaren tog för mycket, och ytterligare en bricka, och titta på dem. Motståndaren väljer sedan vilken eller vilka brickor som ska kastas tillbaks. (Om spelaren drar en bricka för mycket får motståndaren alltså dra två brickor, och välja vilken av dessa två som ska läggas tillbaka.) Motståndaren får välja mellan att dra brickorna från enbart de nyss dragna brickorna (om dessa fortfarande går att urskilja) eller bland alla spelarens brickor. Om det är färre än sju brickor kvar i påsen innan draget så får motståndaren dra ytterligare en extra bricka att välja kastad bricka från.

18. [NY PUNKT] Om en spelare måste avvika för toalettbesök eller liknande, fortsätter klockan att gå som vanligt. Om möjligt ska man genomföra sådana avbrott omedelbart efter att man har spelat sitt drag, innan man dragit nya brickor.

19. [NY PUNKT] En spelare har alltid rätt att se motspelarens protokoll för att kontrollera att man har noterat samma drag- och totalpoäng. Om olikheter upptäcks ska klockan pausas medan kontrollräkning sker. Klockan får även pausas om något annat inträffar under matchen som kräver ett kortare avbrott, förutsatt att båda spelarna är överens om detta.

20. [NY PUNKT] Om en spelare upptäcker att poängen för ett tidigare drag är felräknad kan den rättas, om motspelaren godkänner detta. Motspelaren ska godkänna ändringen om det är uppenbart att en felräkning har skett. När matchen är slut och båda spelarna har signerat sina protokoll, får ändringar endast göras om man har kommit fram till olika slutpoäng.

21. [NY PUNKT] Under tävlingar ska det finnas minst en i förväg utsedd domare på plats. Vid tvister eller oklarheter kan en spelare när som helst under matchen pausa klockan och tillkalla domare. Om misstag eller regelbrott har begåtts ska domaren se till att matchen kan avslutas på ett så rättvist sätt som möjligt. Omspel av matcher ska undvikas.

22. [NY PUNKT] Det åligger var och en att uppvisa ärlighet, sportslighet och respekt för motspelare och funktionärer under tävlingarna.


EDIT 2010-06-11: Ändrat något i punkt 5 (se inlägg nedan)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: sön 30 maj, 2010 15:28 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
För er som har följt diskussionen i den tidigare tråden: Jag har gjort en liten ändring i punkt 9, som handlar om i vilket skede man anses ha godkänt motståndarens drag. Jag har nu valt att skriva "Genom att påbörja anteckning av motståndarens drag..." där det förut stod "Genom att anteckna motståndarens drag...".

Jag är medveten om att motionens nya punkt 20 är lite kontroversiell. Formuleringen är tänkt som en anpassning till internationella regler, och ska förhindra att matcher avgörs på grund av simpla skriv- eller räknefel. Jag uppmanar den som är emot motionens formulering att raskt skriva en egen motion för punkt 20. För om denna punkt inte kommer med blir det en lucka i reglerna, då blir ändringar av poäng inte alls är reglerade. Det vore olyckligt.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: mån 31 maj, 2010 22:19 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1391
Ort: Stockholm
Gustaf skrev:
5. En spelare som får ett tidsöverdrag på 5 minuter har förlorat matchen. Poängen summeras först som vanligt, med hänsyn till kvarvarande brickor och tidsöverdrag (-50 poäng för den som uppnått 5 minuter). Därefter får förloraren eventuellt extra avdrag för att poängskillnaden ska bli minst 150. Vid poängsumma under 0 blir matchresultatet 150 – 0.
Passusen "Poängen summeras först som vanligt, med hänsyn till kvarvarande brickor" tycker jag är lite otydlig. Skriv hellre exakt vad som händer med kvarvarande brickor.

Ska vinnaren först få motståndarens kvarvarande brickpoäng, eller ska förloraren bara minska sin poäng med kvarvarande brickor? Eftersom båda har kvar brickor när tiden tar slut, verkar det rimligare med endast avdrag. Det har knappast utvecklats nån praxis för detta, men jag tror att vi några gånger bestämt att motståndaren först minskar sin totalpoäng med sina kvarvarande brickor. Vinnaren ska däremot inte behöva "bestraffas" med att dra av sina kvarvarande brickor från den poäng han eller hon uppnått. Däremot tycker jag att vinnaren ska få avdrag för sin eventuella övertid, innan man sedan korrigerar poängskillnaden till minst 150 poäng.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: mån 31 maj, 2010 22:41 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1052
Nytt förslag:

5. En spelare som får ett tidsöverdrag på 5 minuter har omedelbart förlorat matchen. Förloraren får poängavdrag för kvarvarande brickor och -50 för tidsöverdrag. Vinnaren får avdrag för eventuellt tidsöverdrag. Förlorarens poäng justeras nedåt om poängskillnaden understiger 150, vid negativa poäng blir resultatet dock 150-0.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: mån 31 maj, 2010 22:43 
Offline
Regelkommittén

Blev medlem: mån 17 jan, 2005 16:37
Inlägg: 1052
För övrigt skulle jag gärna se en uppsättning kompletta officiella regler, som inte hänvisade till de "regler som följer med spelet". Men det kan vi ju ta nästa år i så fall. Vi har ju klarat oss ganska bra hittills.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: ons 02 jun, 2010 15:01 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Inlägg: 2155
Ort: Vällingby, Stockholm
Jag stöder Gustafs förslag till nya regler och kommer att rösta för dem med undantag för §20 där jag istället motionerar/kommer att yrka på årsmötet att paragrafen får följande lydelse:

§20. Om en spelare upptäcker att poängen för ett tidigare drag är felräknad så kan den rättas om omständigheterna gör att motståndaren borde ha insett att ett misstag begåtts när poängen för draget noterades. Korrigering skall alltid göras om spelarna har olika noterade total- och/eller dragpoäng. När matchen är slut och båda spelarna har signerat sina protokoll, får ändringar endast göras om man har kommit fram till olika slutpoäng

Den väsentliga skillnaden är att jag inför en god tros-princip i regeln. För er som inte följt med i/glömt tidigare regeldiskussioner så är det två viktiga saker jag vill uppnå med den:

1) Att det inte ska vara möjligt att utnyttja motspelares stress/ovana/nervositet till att skaffa sig fördelar genom att ex.vis helt kallt notera poängen för en rullning utan bonus
2) Att ändå behålla ett fokus på tydligt ansvar för spelarna att kontrollräkna dragpoäng under matcher och att parterna faktiskt får bära ansvaret för misstag i form av mindre felräkningar som man faktiskt inte kan begära att motspelaren ska se/inse. Regeln ska förhindra att vi hamnar i situationer där det blir nån slags kutym att kontrollräkna sina egna och motspelarens dragpoäng varje gång en match slutar med jämnt resultat och plötsligt hävda att man ska ha 3 poäng extra här eller att motspelaren ska ha 2 poäng mindre där. Detta skulle vara särskilt olyckligt eftersom det vanligtvis skulle inträffa i matcher där någon kanske planerat ett perfekt slutspel utifrån ställningen i protokollet.

Förslaget är en väsentlig uppmjukning mot min ursprungliga, ganska hårdnackade inställning där jag inte ville tillåta några korrigeringar utom vid misstämning i protokollen mellan spelarna.

Jag föreslår också att en officiell regelkommentar bifogas till §20-regeln:

----------------

Som situationer då en spelare borde ha insett att dragpoängen var felaktig skall som regel alltid räknas då någon missat att begära bonus för rullning eller då avdrag för felaktig utmaning inte noterats, eftersom detta följer av reglerna för spelet som alla förväntas känna till.

När det gäller felräkningar av dragpoäng så skall smärre misstag om några poäng för mycket eller lite inte medföra rätt till justering i efterhand. Att summera och kontrollera dragpoäng riktigt är ett moment i spelet och regelverket ska stödja att det görs på ett noggrant vis.

Vid mer uppenbara fel bör man motspelaren eller, om enighet inte kan uppnås, domaren godkänna att protokollet justeras. Det väsentliga i bedömningen är inte om man tror att spelaren verkligen insåg misstaget, utan om omständigheterna var sådana att man rimligen borde ha gjort det. Denna tolkning bör förstås så att man alltid både som den som spelar och den som godkänner ett drag måste fråga sig om poängen verkar rimlig, även om man inte nödvändigtvis behöver göra en detaljerad kontrollräkning flera gånger.

Situationer då tidsbrist är inblandad bör bedömas något mer restriktivt i vanliga fall, så att det inte blir möjligt att skaffa sig en extra fördel genom att göra för snabba uträkningar eller godkännanden av dragpoäng.

Vid bedömningar bör också viss hänsyn tas till spelare som när nybörjare eller ovana vid tävlingssituationer.
------------------------

edit: Strukit passusen om att stoppa klockan då jag ser att den täcks av §21

_________________
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: fre 11 jun, 2010 17:59 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Bloomsbury och Merko har bra synpunkter om förtydligande av punkt 5. Jag har ersatt punkt 5 med Merkos formulering. Jag hoppas att ingen misstycker för att jag gör ändringar i motionen så här sent.

Henrik J, jag ser att du önskar få en "officiell regelkommentar" till din föreslagna ändring. Det är ju intressant, eftersom det är något helt nytt. Vi har idag inga regelkommentarer. Kan du utveckla hur du har tänkt dig det? Ska det vara ett separat dokument med kommentarer till de olika regelpunkterna, eller ska det läggas in med kursiv stil efter varje punkt i reglerna?

Jag tror att det vore mycket bra med ett dokument med kommentarer kring hur reglerna ska tolkas, specialfall etc. Men idag finns ju ingenstans där vi kan placera "officiella regelkommentarer". Man kanske borde börja med att ta ställning till om det ska finnas ett sådan dokument?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: sön 13 jun, 2010 10:15 
Offline

Blev medlem: mån 22 nov, 2004 19:59
Inlägg: 1297
[quote="Gustaf"]18. [NY PUNKT] Om en spelare måste avvika för toalettbesök eller liknande, fortsätter klockan att gå som vanligt. Om möjligt ska man genomföra sådana avbrott omedelbart efter att man har spelat sitt drag, innan man dragit nya brickor.

19. [NY PUNKT] En spelare har alltid rätt att se motspelarens protokoll för att kontrollera att man har noterat samma drag- och totalpoäng. Om olikheter upptäcks ska klockan pausas medan kontrollräkning sker. Klockan får även pausas om något annat inträffar under matchen som kräver ett kortare avbrott, förutsatt att båda spelarna är överens om detta.


De här reglerna tycker jag är lite oklara. I den första punkten står det att klockan ska gå om man måste gå iväg för tex toabesök. Det betyder att jag bryter mot reglerna om jag ser att min motståndare tex mår dåligt och säger att det är okej om han går iväg.
I punkt 19 står det att man kan pausa klockan "om något inträffar som kräver ett kortare avbrott". Vad avses där?
Jag tycker de här två reglerna är lite motsägelsefulla.

I övrigt tycker jag de nya reglerna är mycket bra!


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: sön 13 jun, 2010 10:46 
Offline
Valberedningen

Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Inlägg: 2462
Ort: Lund
Jag tycker inte punkt 18 och 19 är oklara alls.
Varför ska du sitta och säga åt din motståndare att gå iväg? Går på toa, oavsett från vilken kroppsöppning man planerar att avhända sig kroppsvätska, är väl något som den med behovet avgör. Dessutom är det naturligtvis upp till motståndaren att stoppa klockan eller inte. Enligt reglerna BEHÖVER han/hon inte göra det, men vem skulle hävda regelbrott om det skedde?

"Mår du bra nu? Jag stoppade klockan medan du var borta så att du inte skulle bli mer lidande än du redan är."
"DOMARE! FUSK! FUSK!!!"

Skulle inte tro det.
Tävlingsledningen kanske skulle kunna ha något att invända om tidsschemat är pressat, men hallå?

_________________
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tor 30 sep, 2010 22:18 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Inlägg: 1391
Ort: Stockholm
Jag har uppdaterat tävlingsreglerna med de nya formuleringarna som beslutades av årsmötet 13 juni 2010 (utom punkt 20 som inte antogs). Tacksam för kontroll att allt stämmer. (Det finns dolda kommentarer i källkoden med uppgifter om gamla ordalydelser.) /Mvh Greger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: fre 01 okt, 2010 10:38 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån 25 okt, 2004 13:24
Inlägg: 2155
Ort: Vällingby, Stockholm
jag undrar hur vi ska göra med det här med poängkorrigeringar. Medlemsomröstningen gav inte något klart utslag för någon linje. Jag antar att domarna får diskutera frågan igen inför SM och komma fram till om nuvarande praxis (inga korrigeringar) ska fortsätta gälla t.v.

_________________
"Playing Bop is like playing Scrabble with all the vowels missing" (Duke Ellington)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: fre 01 okt, 2010 19:22 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Det är ju dessutom en massa tävlingar innan SM. Men jag tycker som Henrik. Det har varit praxis att inte tillåta ändringar (även om det säkerligen har gjorts avsteg från denna praxis ibland). Då bör vi vara konsekventa nu och inte tillåta några ändringar, utom förstås då båda spelarna är överens.

Jag skulle gärna se att detta skrivs till i reglerna direkt, så att det blir klart vad som gäller. Styrelsen har väl mandat av årsmötet för att göra ett sådant tillägg? Själv tycker jag egentligen tvärtom, men för mig är det viktigaste att reglerna är heltäckande. Vill man ändra på detta är det ju bara att ta upp frågan igen inför nästa årsmöte.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tor 11 nov, 2010 18:39 
Offline

Blev medlem: fre 19 okt, 2007 15:11
Inlägg: 308
Ort: Lund
Införande av regel om Brickdragning med påsen obligatoriskt ovan ögonhöjd. Finns ingen som helst anledning till att inte ha en regel som gör det omöjligt att fuska, det är bara korkat att en så essentiell regel inte instiftats än.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 16:06 
Offline

Blev medlem: fre 06 nov, 2009 00:03
Inlägg: 523
Ort: GBG
Jag skulle vilja, för den petimätermässigt goda sakens skull, få in ett förtydligande om vilka ord som är tillåtna att lägga.

Det finns vissa i SAOL 13 fetstilta ord som väl inte är tillåtna att lägga som inledningsord: A, B, I, Å, Ö etc etc.

Om detta nämns, så vitt jag ser, inget i regelboken.

_________________
Praeterea censeo *BLÄ in SAOL esse indendam.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 16:32 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Det står överst i våra regler: "Reglerna som följer med spelet gäller, utom när de motsägs av följande"

Och det står väl i reglerna som följer med spelet att man inte får lägga ord med bara en bokstav?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 17:00 
Offline
Valberedningen

Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Inlägg: 2462
Ort: Lund
Yann skrev:
Införande av regel om Brickdragning med påsen obligatoriskt ovan ögonhöjd. Finns ingen som helst anledning till att inte ha en regel som gör det omöjligt att fuska, det är bara korkat att en så essentiell regel inte instiftats än.


Det är inte fråga om att vara korkad, det är fråga om att vi inte vill detaljstyra.
Så här står det i tävlingsreglerna:

"Det åligger var och en att uppvisa ärlighet, sportslighet och respekt för motspelare och funktionärer under tävlingarna."

I detta ingår enligt oss att inte tjuvkika i påsen.

_________________
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 17:07 
Offline

Blev medlem: fre 06 nov, 2009 00:03
Inlägg: 523
Ort: GBG
Gustaf skrev:
Det står överst i våra regler: "Reglerna som följer med spelet gäller, utom när de motsägs av följande"

Och det står väl i reglerna som följer med spelet att man inte får lägga ord med bara en bokstav?


Ah. My bad.

_________________
Praeterea censeo *BLÄ in SAOL esse indendam.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 17:20 
Offline
Tävlingskommittén

Blev medlem: tis 21 mar, 2006 12:00
Inlägg: 610
Ort: Nyköping
För det första tror jag inte att det är så lätt att kika i påsen samtidigt som man har handen i den och gräver efter brickor. Det är ju inga ICA-kassar vi förvarar brickorna i! För det andra är det nog många fler än jag som har probs med axlarna och då undviker man gärna att utföra rörelser ovanför huvudet.
Då är det viktigare ur fusksynpunkt att vi har en regel som innebär att båda spelarna ska vara på plats vid spelbordet INNAN brickorna läggs i påsen. Om den som har fördel kommer först kan ju denne lätt som en plätt smyga undan några braiga brickor i handen innan det är dags att dra ur påsen.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 17:36 
Offline

Blev medlem: fre 19 okt, 2007 15:11
Inlägg: 308
Ort: Lund
Om man skulle se nån fuska då? Då står ord mot ord. Lättast hade varit om man var tvungen att dra över ögonhöjd, punkt. Eventuell dispens för spelare med rygg/axel-problem. Ser inte varför man ska lita på folks ärlighet när det rör sig om en "sport" som alla andra där man gärna vill vinna matcher. Måste finnas fler än jag som tycker en sån regel bör införas...


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 17:42 
Offline
Tävlingskommittén

Blev medlem: tis 21 mar, 2006 12:00
Inlägg: 610
Ort: Nyköping
Vi får finna upp en täckt dragkula som spottar ut brickor slumpmässigt! :-)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 17:56 
Offline
Ordlistekommittén

Blev medlem: tis 05 okt, 2004 21:01
Inlägg: 961
Ort: Solna
Maria Åslund skrev:
För det första tror jag inte att det är så lätt att kika i påsen samtidigt som man har handen i den och gräver efter brickor. Det är ju inga ICA-kassar vi förvarar brickorna i!


Fast de nya påsarna vi spelade med på SM var väldigt breda men inte så djupa. Speciellt i början av spelet fick man tänka på hur man lade dem ner för att man inte skulle se in i dem.

_________________
Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 18:01 
Offline
Tävlingskommittén

Blev medlem: tis 21 mar, 2006 12:00
Inlägg: 610
Ort: Nyköping
Kanske vore ett uppdrag till nästa års SM i påsslöjd: Att sy insynsfria påsar, som sedan doneras till förbundet.

Jag har sytt en åt mig själv som är tillräckligt vid för att en grov karlnäve ska kunna gå ner i den, samtidigt är den djup så att man nära nog är tvungen att stoppa näsan i den för att kunna se brickorna. Längden gör också att den viker sig lätt över öppningen när man ställer den ifrån sig.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 18:25 
Offline
Användarvisningsbild

Blev medlem: tor 08 jul, 2004 21:14
Inlägg: 2836
Någon som har en riktigt bra påse kan väl tala om måtten på den, så kan andra syslöjdare försöka hålla sig till dem?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 20:57 
Offline

Blev medlem: ons 05 sep, 2007 21:14
Inlägg: 285
Ort: Åbo
Citera:
Införande av regel om Brickdragning [...], det är bara korkat att en så essentiell regel inte instiftats än.


Ja, det känns som att det sitter ett gäng korkade typer i förbundet som inte tänkt igenom alla scenarier ända ner till fusknivå. :shock: Not, kanske?

Poängen är väsentlig, inte tu tal om annat. Men: ska jag behöva uppvisa läkarintyg för att kunna ha ryggen (sic) fri om jag inte lyfter brickpåsen över ögonhöjd när jag drar? Ska jag avbryta turneringen ponera att det i axlarna efter en rond aktiveras någon latent kramp som jag inte kan bestyrka men som hindrar mig från att fortsätta lyfta brickpåsen över ögonhöjd..? Hårklyveri, visst, och det känns lite förvånande att det skulle finnas aktiva tävlingsspelare som kunde tänka sig att fuska med brickdragning för vinst, bara för att det inte står en regel om hur man får eller inte får göra... :roll:

Jag tycker att det kan finnas en formulering men kanske hellre i stil med "Brickor dras ur påsen på ett sådant sätt att motståndaren entydigt kan konstatera att man inte gjort sitt val på visuell grund". De som tycker att det rätta sättet är att lyfta påsen över ögonhöjd ska självklart göra så men en så formulerad tävlingsregel är som jag ser det utesluten. Själv gör jag så att jag för påsen till min högra sida (är högerhänt) och vänder huvudet åt motsatt sida medan jag drar. Det är bekvämare och garanterat lika omöjligt att se vad som kommer upp ur påsen som när man ägnar sig åt "draggymnastik"..

Angående frågan om hur påsen hanteras efter att det dragits kan vara ett större problem. Där tycker jag att man också ska formulera en fortsättning på regeln om hur man gör själva brickdraget, t ex: "När man dragit brickor läggs påsen tillbaka så att övre halvan viks över den nedre eller på något annat sätt läggs tillbaka så, att ingendera spelaren under speldraget kan ha insyn i den." (Jösses, det är ju kul det här, att sitta och hitta på regler... :mrgreen: )


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: tis 16 nov, 2010 21:46 
Offline
Tävlingskommittén

Blev medlem: tis 21 mar, 2006 12:00
Inlägg: 610
Ort: Nyköping
Haha! :D


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010