Förstasidan arrow Rating & resultat arrow Ratinglista arrow Ratingkrav
 
Avdelningar
 Förstasidan
 Om Scrabbleförbundet
 Vad är Scrabble?
 Nyhetsarkiv
 Rating & resultat
 Ratinglista
indent Ratingkrav
indent Hur ratingen fungerar
indent Ratingändringar
 Matchstatistik
 Administrera
 Scrabble-SM
 Turneringar
 Spela via datorn
 Spela på din ort
 Svenska Scrabblelänkar
 English Scrabble
 Fotoalbum
 Kontakta oss
 Forum
 Logga in
 Webbadmin

Ratingkrav   Skriv ut 

För att matcherna i en tävling ska vara ratinggrundande för Scrabbleförbundets officiella rating, ska följande krav vara uppfyllda:

 • Tävlingen ska rapporteras i förväg till förbundet.
 • Alla tävlingens deltagare ska vara medlemmar i förbundet (det ska gå att bli medlem på plats vid tävlingen).
 • Förbundets spelregler ska användas. 
 • Tävlingsresultaten ska rapporteras in till förbundet i rimlig tid efteråt.
 • Alkoholförtäring får inte förekomma under match.
 • Spel om pengar får inte förekomma under matcherna. Det är dock tillåtet med priser i form av kontanter.
 • Tävlingen ska vara utlyst via formuläret på Scrabbleförbundets websida.
 • Turneringen skall vara utlyst i god tid.

Turnering i Sverige eller Finland: Tre veckor i förväg.

Turnering utanför Sverige eller Finland: Tre månader i förväg.

Internetturnering: En vecka i förväg.

Det är inte nödvändigt att alla detaljer är klara i förväg, men ungefärlig tid och plats ska framgå.

 • Tävlingar som inte är öppna för alla kan vara ratinggrundande, men förbundet tillämpar viss restriktivitet när det gäller att göra sådana tävlingar ratinggrundande.
 • Träningsmatcher är ej ratinggrundande.
 • De deltagaravgifter som tas ut bör i princip motsvara de kostnader som arrangören har för tävlingen. Arrangörer ska inför en tävling på anmodan kunna redovisa för styrelse/tävlingskommitté på ett ungefär hur kostnaderna ser ut. (Man behöver inte presentera någon budget om inte styrelse/tävlingskommitté särskilt ber om det).
 • Förbundet ska ges möjlighet att ha en av styrelsen utsedd representant på plats som intygar att dessa krav är uppfyllda.
 • Styrelsen, eller tävlingskommitté på delegation av styrelse, beslutar om vilka tävlingar som är ratinggrundande och utser förbundsrepresentant.
 • De matcher som är ratinggrundande för den ”vanliga” ratinglistan ska följa de ordinarie spelreglerna vad gäller matchtid. Vid behov inrättas alternativa ratinglistor för andra spelformer.

Det är i dag tävlingskommittén som tar beslut om en tävling är ratinggrundande eller inte. Arrangörer ska få besked inom en vecka efter förfrågan. Kommitténs beslut går att överklaga till styrelsen. För tävlingar som arrangeras av någon i tävlingskommittén tar styrelsen beslut om rating.

   

Senast uppdaterat ( 2012-10-04 )

© Svenska Scrabbleförbundet