Förstasidan arrow Rating & resultat arrow Matchstatistik arrow Visa turneringar
 
Avdelningar
 Förstasidan
 Om Scrabbleförbundet
 Vad är Scrabble?
 Nyhetsarkiv
 Rating & resultat
 Ratinglista
 Matchstatistik
indent Visa turneringar
indent Visa spelare
indent Visa rekord
indent Visa möten
indent Visa rullningar
indent Högsta dragpoäng
indent Högsta dragpoäng, böjningslistan
indent Visa vandringsdjur
 Administrera
 Scrabble-SM
 Turneringar
 Spela via datorn
 Spela på din ort
 Svenska Scrabblelänkar
 English Scrabble
 Fotoalbum
 Kontakta oss
 Forum
 Logga in
 Webbadmin

Visa turneringar  

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2005  

Rullningar
Inom parentes ages hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
I(N)TRäNGA (3)
TOLKARE (17)
SPRaL(L)IG (7)
vISE(R)ING (2)
(M)ONSTeRA (23)
SVASSIG (1)
ReLATEr(A) (11)
ANsTALT (7)

Anders Grönlund
oNYKTER (4)
TRASSaT (6)
UTSÄNDA (8)

Greger Nässén
SO(T)FLAGA (4)
ELRiTSA (56)
MONS(T)ERA (23)
RUSANDE (1)
fÖRE(S)ATS (6)
KARGHeT (4)
mINISTE(R) (10)
ILLAnDE (3)
EN(S)ILERA (11)
TANGERA (32)
INFETTa (9)
(S)pENDERA (7)
MINaRET (22)
(K)INdKYSS (1)

Ola Torstensson
LODRäTT (2)
GRANRIS (7)
(R)EvISiON (2)
ELGIT(A)RR (3)
*STANIOL (1)
FrILAnS (8)

Nils Berner
RÄTT(S)LIG (3)
FRiSEDE(L) (2)
DIkTArE (27)
FALeRTS (1)
(T)RÄDSTam (4)
AKTeRUt (3)
aNDANTE (8)

Niklas Elmefjäll
DI(A)METeR (8)
dELIRA(n)T (22)
NaTEaRT (13)
*ReNLOKA (1)
KÖTtsÅR (1)
*NERSUPA (1)
NERSäT(T)A (6)
fLORERA (7)

Lisa Blohm
SMåSTAD (8)
oMKRETS (4)
(UT)STANSAd (1)
SpELARE (15)
STAtERA (15)
(S)KvADER (8)
EREKTiO(N) (4)

Henrik Jonés
STaN(K)FRI (2)
REsTERA (30)
SYNTARE (23)
NERsOTAD (20)
(S)pEDITÖR (2)
RAS(T)bANA (1)
(S)AmÄGARE (2)
P(A)RANOID (1)
(N)EDSäTTA (8)
REGIONA(L) (3)
BORDSBE(N) (2)
(R)UTERTIa (2)
(K)LIvNING (1)

Johan Rönnblom
PLACeBO (2)
TIETAls (2)
(B)ESTrIDA (21)
F(Ö)RMÄTEn (1)
ENSTAkA (14)

André Ling
STORHET (14)
STUDENT (6)
SMASKNING (1)
TRONSAL (25)
*RENKORV (1)
BORTREST (5)

Björn Ericson
REMISSA (9)
vÅRNAtT (2)
LITTERA(T) (6)
SOLREGN (6)
UTSPISa (6)

Elisabet Claezon
(T)ROLLErI (4)
rÄTTArE (9)

James Reimdal
TRONSAL (25)
ATeNARE (16)
OST(M)ASsA (6)
FÖrBISE (3)
(VIN)TERgATA (1)
BoRSTEN (10)
RENOdlA (21)

Sabina Immonen
RinGARE (27)
NJuTBAR (1)
DIALEKT (3)
RuINErA (15)
TaRVLiG (6)
DaMHATT (4)
INSTänGD (1)

Andreas Carlsson
(S)TÅNDARE (19)
GLaSTAK (4)
LASTbIL (5)
(T)rASSENt (23)
VAtTNIG (6)

Martin Bender
PArAD(E)RA (4)
BUMLING (3)
(R)ESIDENS (3)
BESöRJA (2)
r(E)LAXERA (1)
UTILIsT (2)
SPaNARE (21)
REKVI(S)iT (1)
*ADLI(G)HEt (1)
SIGnERA (43)

Kristofer Hedman
INSAMLA (8)
S(T)ÄMnING (2)
DROMeDA(R) (4)
NATTINE (7)
NEDER(S)TA (17)
INSyLTA(D) (4)
MALNiNG (3)
GRAND(I)OS (9)

Gustaf Bergström
SMÅPra(T)A (1)
SpRALLI(G) (7)
PEtI(T)eSS (2)
MäTGLAS (1)
SENTeRA (36)
SNaTTER (32)

Claes von Hofsten
UT(F)ORMA (4)
SkIvBAR (1)
LOTTlÖS (2)
pLAnERA (11)
STRIPPA (2)
SÖVANdE (3)

Alexander Forslund
ROsTERi (24)
UNdERBa(R) (2)
*S(T)änKARE (8)

Mia Peterson
DIOPTRi (1)
TANGERa (32)
MATERIEL (5)
(K)ARDNING (5)

Patrik Grönvall
SMALBEN (4)
REAgERA (6)
GENSARE (8)
OmANIER (8)
tORNERa (32)
TR(A)VESTi (6)
(D)EDUcERA (1)
*ÅTKALLa (1)

Isak Finér
(T)EgELHUS (1)
RÖKruTA (2)
LINDRAR(E) (1)
StANSA(R)E (18)
AtEnARE (16)
SIGnERA (43)

Eva Jonzon
KARNEV(A)l (4)
TALi(S)MaN (3)
HAlKRiS(K) (3)
TrONtAL (10)
STORDiA (45)
TRiLSK(N)A (9)
UtV(A)NDRA (1)

Stefan Furth
(H)ONORERA (3)
TuMLARE (18)
DÄMpARE (2)
*M(E)DLIDAN (1)

Eva Hedman
oPRE(S)SAD (4)
SkOJArE (9)
RÄtTNIn(G) (5)
KLiSTRA (25)

Oscar Langenskiöld
LYSsNARE (3)
sNATTER (32)
GRADTAL (7)
TULLARE (17)
SNIdARE (62)
SNIDARE (62)

Joel Bäckelie
STRuTTA (6)
lErGODS (7)
MEsKALI(N) (4)
RepSTEG(E) (2)
IRrITE(R)A (7)
(L)ABRADoR (2)

Johanna Bergström
BATTERI (18)
STICkAR(E) (6)
SVÄvARE (2)

Gunilla Jarfelt
(S)TUdSARE (12)
HaNTErA (21)
STäDARE (36)
GARvARE (1)
GENSARE (8)

Jenny Hildeberg
(N)ATTetID (8)
MOTIvER(A) (3)
NoTL(I)NJE (1)
*VåTMOS(S)E (1)

Pia Mattsson
sKIDARE (13)
tORKARE (14)
DAgRESA (10)

Anders Brandén
SKRÄMmA(S) (2)
(S)KRAMLIG (2)
*SNITTAS (1)
*STENPIr (1)
PrASSEL (11)

Fredrik Viberg
STÖVArE (5)
RäNNARE (1)
TRONSAL (25)
SA(N)DSTRö (3)
*LEDHUND (1)
lITAUER (10)
NORDIST (11)
FÄrSK(O)ST (2)
LANTRAS (25)
sTIRRIG (6)
ORATIoN (8)
FaSTMER (5)
SENIORA(T) (29)
SAUTErA (30)

Erik Granberg
ATENARE (16)

Mats Forsberg
BLi(N)DHET (2)
OaVSEtT (5)
(S)ANDSTRö (3)
MONSTER(A) (23)
*AV(A)NSERA (1)
STO(R)STAD (14)

Leif Berglund
ANAR(K)IST (9)
CURLAre (3)
(T)AmARInD (2)
SNATT(E)RI (29)
STADIOn (23)

Joakim Holmqvist
ST(A)NSARE (18)
TATTarE (13)
HEtSARE (14)

Måns Eriksson
MASKARA (1)
REsANDE (16)
*DANSLAg (1)
OStKAKA (4)
STAtARE (30)
HAlV(K)LAR (1)
*PRESSAD (2)
AVSäTTa (4)

Roland Olsson
DANsARE (49)
SLAVERI (9)


© Svenska Scrabbleförbundet